In opdracht van Boele & van Eesteren te Rijswijk heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs diverse bouwfysische en bouwkundige adviezen gegeven voor het project Bijgebouwen Bronovo te Den Haag. Het Bronovo Ziekenhuis is gelegen in het statige Benoordenhout. De bijgebouwen zijn een zusterflat en laagbouw waarin een aantal nevenfuncties van het ziekenhuis gelegen zijn.

De zusterflat staat sinds enige tijd leeg en de laagbouw wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een vijflaags appartementengebouw waarbij op de begane grond een aantal zorgfuncties en een restaurant terugkomen. De zusterflat ondergaat een grootschalige renovatie en wordt een appartementengebouw. Onder het gehele project is een parkeergarage voorzien.

Werkzaamheden Nieman Raadgevende Ingenieurs

Vooral op het gebied van akoestiek zijn door ons de nodige advieswerkzaamheden uitgevoerd. De gebouwen liggen aan de Van Hogenhoucklaan en de drukke Waalsdorperweg. Vanwege deze verkeersdrukte is door ons in eerste instantie de geluidbelasting op de gevel berekend middels de SRM II rekenmethode zoals omschreven in de Wet geluidhinder. Omdat er sprake is van een verhoogdegeluidbelasting op de gevel zijn ook de benodigde geluidwerende maatregelen aan de gevel bepaald (GA;k-berekeningen).

Ook de geluidisolatie tussen de appartementen is door ons beoordeeld. De voormalige zusterflat vormt hierin een bijzondere situatie. Omdat het gebouw een grootschalige renovatie ondergaat moet in principe aan de nieuwbouweisen voor geluidisolatie worden voldaan. Om te beoordelen of dit ├╝berhaupt mogelijk is zijn eerst geluidisolatiemetingen in de bestaande situatie verricht. Aan de hand van de meetgegevens is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de geluidisolatie naar nieuwbouwniveau te tillen. Waar dit niet mogelijk was is met onze rapportage vrijstelling aangevraagd.

Brandveiligheid


Naast de akoestiek was brandveiligheid ook een belangrijk onderdeel in ons advieswerk. Zo zijn er brandoverslagberekeningen uitgevoerd en is het ontvluchtingsprincipe van de gebouwen beoordeeld. Ook qua brandveiligheid is de voormalige zusterflat bijzonder. Vanwege de nieuwe indeling moet met metal-stud wanden, brandmanchetten en brandwerende puien de vereiste brandcompartimentering gerealiseerd worden.

Projectinformatie
  • Architect: Architectenbureau Pieter Weeda Paul van der Weijden B.V.
  • Aannemer: Boele & van Eesteren in Rijswijk
  • Projectleider: John Bouwman