Een optimaal bouwproces begint met een goed Programma van Eisen (PvE). Om u te ondersteunen bij het maken van een passend PvE voor uw projecten kunt u een voorbeeld-PvE downloaden. Dit voorbeeld neemt een complex met woningen, commerciële ruimten en een parkeergarage als uitgangspunt, maar de systematiek is breder toepasbaar.

Deel 1 behandelt de functionele en ruimtelijke eisen.
PvE Deel 1 – Functionele en ruimtelijke eisen versie januari 2013

Deel 2 van het voorbeeld-PvE behandelt de technische eisen.
PvE Deel 2 – Technische eisen versie januari 2013

U kunt op veel onderdelen een keuze maken uit verschillende kwaliteitsniveaus. Voor installatietechnische PvE’s kunt u terecht bij Nieman-Valk Technisch Adviesbureau.

Deze voorbeeld-PvE’s zijn werkdocumenten: u kunt ze aanpassen aan uw eigen situatie. Uw opmerkingen en suggesties vernemen we graag via info@nieman.nl.