Een Duurzaam Gebouwd expert post van ir. Harm Valk en ing. Johan de Graaf op de website van Duurzaam Gebouwd.

Bij een wijziging van het Bouwbesluit krijgen de wijzigingen voor nieuwbouw altijd de meeste aandacht. Dat is niet altijd terecht.

Bouwbesluit 2012 (BB 2012) maakt een fundamenteel andere benadering van de verbetering van bestaande gebouwen mogelijk. Het geeft veel meer mogelijkheden aan de markt, maar legt daar ook de verantwoordelijkheid neer. De belangrijkste boodschap? Kies bewust het kwaliteitsniveau dat je wilt bereiken.

Klik hier om de expert post te lezen.