Het Bouwbesluit 2012 is gewijzigd. Het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 is op 28 februari 2013 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb 2013, nr. 75). Ook de Regeling Bouwbesluit 2012 is gewijzigd en op 28 februari 2013 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt 2013, nr. 5457).

Hier downloadt u de wijzigingsbladen van zowel Wijziging Bouwbesluit 2012 per 1-3-2013 als van de Wijzigingen Regeling Bouwbesluit 2012 per 1-3-2013.

Heeft u vragen over de wijzigingen? Neemt u dan contact met ons op. U belt met 030-241 34 27 of u mailt uw vraag aan info@nieman.nl. Wij helpen u graag. ‘
Ook verzorgen wij graag een op maat afgestemde in-companytraining voor uw bedrijf over de in werk getreden wijzigingen.

Op 3 april 2013 is er een middag seminar in Baarn waar de wijzigingen van het Bouwbesluit besproken worden. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.