Op donderdag 18 april 2013 is, tijdens het leggen van de eerste steen door een leerling van de school, het Ontwerpcertificaat Passief Bouwen uitgereikt. Dit gebeurde in de gymzaal van de in aanbouw zijnde school, in aanwezigheid van onder meer alle leerlingen van beide scholen. Namens de Stichting Passief Bouwen reikte prof. ir. Jón Kristinsson het certificaat uit aan algemeen directeur van Bestuur Openbaar BasisOnderwijs Boarnsterhim, één van de twee opdrachtgevers van de nieuwe school.

In het bijzondere, compacte ontwerp van de school en gymzaal is van begin af aan rekening gehouden met de uitgangspunten van Passief Bouwen. Een indicatieve luchtdichtheidsmeting heeft ondertussen uitgewezen dat de aannemer op de goede weg is om voor de school uiteindelijk ook Uitvoeringscertificaat Passief Bouwen te behalen.

Lees voor meer informatie over de school en de betrokken partijen de Brochure De energieschool