De wijzigingen van Bouwbesluit 2012 die per 1 april 2014 van kracht worden zijn gepubliceerd in Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014

Hier download u de wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden  van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012

Voor meer informatie en advies over deze wijzigingen kunt u contact opnemen met Adriaan de Jong, Jacco Huijzer of Johan van der Graaf

Lees meer over het Bouwbesluit 2012 en al haar wijzigingen op deze pagina.