Het zorgcentrum Vreeswijk in Nieuwegein bestaat uit vier bouwlagen. Op de begane grond zijn de gemeenschappelijke ruimten, restaurant, kapper en dergelijke. In de kelder bevinden zich kantoren,  keuken en een fysio-ruimte. De eerste en tweede verdieping bestaan uit zelfstandige woningen met kleine keuken en een eigen badkamer. De gesloten afdeling is op bovenste verdieping.

Vreeswijk_Zorgcentrum_ExterieurDe volgende werkzaamheden heeft Nieman RI voor dit zorgcomplex uitgevoerd:
  • Inventarisatie huidige staat ten aanzien van brandveiligheid
  • Opstellen aanbestedingsstukken met hoeveelheden
  • Aannemersselectie op basis van inschrijvingen
  • Directievoering tijdens uitvoering
  • Kwaliteitscontrole tijdens verbouw
  • Begeleiding oplevering naar opdrachtgever

 

Door de inventarisatie voor verbouwing is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen getroffen moesten worden. Hierdoor kan goed aanbesteed worden.

Wilt u meer weten over dit project of wilt u ook uw project in de verschillende bouwfasen laten begeleiden? Neemt u dan contact met met Gijs Gast of Sander van der Tol.