Impressie Woonzorgcomplex De VlootMaasdelta ontwikkelt voor negen verschillende partijen het woonzorgcomplex De Vloot als middelpunt van een woonservicezone. Hiervoor wordt een deel van de bestaande bouw vervangen door nieuwbouw en wordt een deel gerenoveerd.

Op de begane grond liggen een groot aantal functies rond een centraal plein. Naast een ontmoetingscentrum komt er een kinderdagverblijf, een restaurant, een kapsalon, fysiotherapie, een thuiszorgwinkel, een servicepunt, een dagactiviteitencentrum en een MBO-school. Deze voorzieningen worden gecombineerd met 81 woningen voor senioren en specifieke zorgbehoevende doelgroepen.

Tijdens het ontwerpproces en de uitvoering van zowel de nieuwbouw als de renovatie is Nieman RI betrokken als adviseur op het gebied van installatietechniek, bouwregelgeving, brandveiligheid, akoestiek,  bouwfysica en bouwtechniek.

Impressie Woonzorgcomplex De Vloot1Door de brede inzet van onze kennis hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de integraliteit van het ontwerp. Tijdens het ontwerp hebben de verschillende toekomstige gebruikers centraal gestaan.  Het gebouw is efficiënt ingedeeld in verschillende gebruiksfuncties zodat er minimale voorzieningen nodig zijn op het gebied van installatietechniek, geluidisolatie en brandveiligheid. Hiervoor zijn verschillende gelijkwaardige oplossingen ontwikkeld.

Ten behoeve van de renovatie is  een inspectie uitgevoerd om de brandwerendheid en geluidisolatie van de huidige situatie in kaart te brengen. Aan de hand hiervan zijn de benodigde maatregelen  bepaald en voldoet het bestaande bouwdeel weer aan de normen van nu.

Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met Sander van der Tol of Maarten de Bruijne