Staatsblad 2015-425Het betreft de wijzigingen die zijn gepubliceerd in Staatsblad 2015-425, in verband met de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen. Inhoudelijk betreft het de volgende wijzigingen:

Artikel 5.2 (Energieprestatiecoëfficiënt):

  • De overheid wordt op grond van EU-regels verplicht om de EPC-eis elke 5 jaar te toetsen en zo mogelijk aan te passen aan de technische ontwikkelingen. Het betreft geen plicht voor de gebouweigenaar en de eis heeft geen betrekking op bestaande bouw.
  • Wanneer bij de EPC gebiedsmaatregelen als bedoeld in NVN 7125 worden toegepast, moeten bij de bepaling van de EPC de technische, functionele en economische haalbaarheid in overweging worden genomen. De resultaten van deze overwegingen moeten worden gedocumenteerd en bewaard voor eventuele controle.

Artikel 5.6 (Verbouw):

  • Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt een Rc van ten minste 2,5 m²K/W voor een vloer, 1,3 m²K/W voor een gevel en 2,0 m²K/W voor een dak.
  • Bij het vernieuwen van ramen, deuren en kozijnen geldt een U-waarde van ten hoogste 2,2 W/m²K.
  • Als het rechtens verkregen niveau een betere energieprestatie heeft, geldt het rechtens verkregen niveau.

Verder moeten per 1-1-2019 nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is bijna energieneutraal zijn. Voor alle overige gebouwen geldt dit per 31-12-2020.

Download het Staatsblad 2015-425

Meer weten?