Opfriscursus_metalen gevels en daken_2Op dit moment zijn er vele ontwikkelingen gaande op het gebied van metalen gevels en daken, gestuurd door de markt, de regelgeving en technische innovaties. Deze ontwikkelingen hebben nu reeds een duidelijk effect op de toe te passen gevel­constructies en gevelproducten en hun wijze van toepassing. Enkele voorbeelden hiervan zijn private kwaliteitsborging, luchtdichtbouwen, Rc > 4,5 m2K/W (gevels), sandwichpanelen waarop uiteenlopende gevelafwerkingen worden aangebracht (zogenaamde carriersystemen) en bindende Europese regel­geving. Deze onderwerpen en nog meer actuele zaken worden in vier lessen gedurende twee dagen uitvoerig behandeld inclu­sief de consequenties voor de dagelijkse praktijk.

De Opfriscursus is bestemd voor:

  • oud-cursisten van de Cursus Metalen gevels en daken – Theorie
  • iedereen die (bijna) dagelijks met metalen gevels en daken bezig is en voor wie het van belang is om op de hoogte te zijn en blij­ven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek, markt en regelgeving in relatie tot dit type gevels en daken.

Lees en/of download het gehele informatieblad Opfriscursus metalen gevels en daken

Cursusdagen

  • nader te bepalen

 

Aanmelden

Aanmelden kan via info@gevelsendaken.nl.
Voor nadere inlichtingen vraagt u naar Otto Kettlitz, tel. 030 3032650.