Nieuwbouw van een 56.000 m2 groot distributiecentrum met een kantoorruimte voor Primark. Het gebouw wordt gerealiseerd met het BREEAM-NL certificaat Very Good.

Sprangers Bouwbedrijf heeft het distributiecentrum voor Primark te Roosendaal gebouwd. Het project betreft de nieuwbouw van een distributiecentrum met een klein gedeelte kantoor. Het bebouwde oppervlak bedraagt ca. 55.890 m² en het gebouw heeft een inhoud van ruim 1.000.000 m³. Om de mate van duurzaamheid inzichtelijk te maken, wordt een BREEAM-certificaat aangevraagd, waarbij de doelstelling minimaal “Very Good” is.

Luchtdichtheidsmeting DC Primark Roosendaal

Luchtdichtheidsmeting DC Primark Roosendaal

Risico-inventarisatie

Tijdens werkvoorbereiding heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs een risico-inventarisatie uitgevoerd en de details gecontroleerd en advies gegeven over de luchtdichtheid. Niet alleen BREEAM (ENE26) vereist het aantonen van de luchtdichtheid. Ook in de Technische Omschrijving (TO) was in dit geval specifiek aangegeven waaraan moest worden voldaan qua luchtdichtheid. Om tijdens de uitvoering er zeker van te zijn dat de juiste keuzes gemaakt zijn en worden en om de kwaliteit te bewaken, zijn er door Nieman tevens kwaliteitscontroles uitgevoerd. Ook de uiteindelijke luchtdichtheidsmeting is uitgevoerd door Nieman (in samenwerking met de buildingdoctor). De TO-eis van 1,5 m³/h.m² (strenger dan de BREEAM-eis van 2,0 m3/h.m2) werd ruimschoots behaald met een meetresultaat van 0,99 m³/h.m².

Risicobeheersing

Laat het niet aankomen op de meting, maar zorg voor risicobeheersing op de juiste momenten, dus tijdens werkvoorbereiding en uitvoering. Voor meer informatie over het meten van de luchtdichtheid van distributiecentra of andere grote gebouwen neemt u contact op met Martijn Steijlen of Dennis Strijards.

distributiecentrum-primark-roosendaal DC Primark Roosendaal DC Primark Roosendaal DC Primark Roosendaal
Informatie
  • Aannemer: Sprangers Bouwbedrijf
  • Gebouwgebruiker: Primark
  • Architect: StripeS Architect, Eindhoven
  • Constructeur: IBT Ingenieurs in Bouwtechniek Veenendaal
  • Oplevering: eerste kwartaal 2017