Op 14 juni 2017 vindt de 7e NVBV kennisdag Bouwfysica plaats. Nieman is al jaren trouwe sponsor van deze Bouwfysica dag. U vindt ons dan ook op het informatieplein. Daarnaast verzorgen Johan van der Graaf en Jan Pieter van Dalen een presentatie over de Bouwfysicus en de Wet Kwaliteitsborging.
Saskia Peters-Hegeman gaat het hebben of de veranderende randcondities invloed hebben op het brandveiligheidsniveau.

Bekijk het programma

De bouw is in transitie. Niet alleen het bouwproduct, maar ook het bouwproces en de bouworganisatie  ondergaan fundamentele veranderingen.  De nieuwe bouwopgave staat in het teken van energietransitie, circulair bouwen, een groeiende zorgbehoefte en smartbuildings. Tegelijk ontstaan er nieuwe bouworganisatiemodellen met andere vormen van zeggenschap en aansprakelijkheid. En met de nieuwe bouwproducten en contractvormen wordt het bouwproces niet eenvoudiger. Voor de Nederlandse Vlaamse Bouwfysica Vereniging alle reden de 7e NVBV-Kennisdag te wijden aan het thema ‘Bouwfysica in transitie’. Wat zijn de consequenties van de veranderingen voor de bouwfysica en de bouwfysicus? Keynote-sprekers op de Kennisdag zijn de Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Jan Willem van de Groep, bekend van de Energiesprong en de Stroomversnelling. In diverse sessies wordt het thema nader uitgewerkt. Wat zijn de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor de bouwfysicus? Hoe brandveilig is Nederland in 2050 met een vergrijzende bevolking? Wat kunnen smartbuildings? En als vanouds zijn er ook verschillende parallelsessies over nieuwe bouwfysische kennis en innovaties. Hoe kunnen we oververhitting in steden en gebouwen voorkomen. Op welke manier kan de akoestiek in open studeer-en werkruimten worden verbeterd?
Wat doen we met fijnstof in het binnenmilieu?

Aanmelden kan via NVBV.org