Het aantal energieneutrale gebouwen neemt toe, zowel in nieuwbouw als renovatie. En na 2020 is er geen ontkomen meer aan: (bijna) energieneutraal bouwen wordt de nieuwe wettelijke minimumeis. Voor het berekenen van de energieprestatie nemen we afscheid van de EPC en gaan we over naar de drie BENG-factoren.

Dit artikel geschreven door Harm Valk en Theo Haytink voor magazine VV+, februari 2017 en gaat over de praktische consequenties van BENG.

Lees en/of downoad het artikel BENG vervangt EPC

NOM-niewbouw Velve-Lindenhof Enschede

NOM-niewbouw Velve-Lindenhof Enschede