Wat betekent de verbeterde kwaliteitsborging voor de opdrachtgever?

In een serie artikelen brengt Nieman Kwaliteitsborging in kaart wat de aankomende Wet Kwaliteitsborging zal gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk. De hele keten zal daarbij onder de loep worden genomen. In deze eerste aflevering belicht Jelle Veurman de opdrachtgever.

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de bouwregelgeving bij de opdrachtgever. De gemeente voert bij de vergunningaanvraag geen bouwtechnische toets meer uit. Dat betekent dat de opdrachtgever zelf die verantwoordelijkheid draagt en ervoor dient te zorgen dat het bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving. Uiteraard doet hij dit niet alleen, hiervoor schakelt hij een externe kwaliteitsborger in. Het uiteindelijke doel is dat de opdrachtgever een opleverdossier aan de gemeente overhandigt, waarin de uiteindelijk gebouwde situatie is vastgelegd. Dit is het zogenaamde ‘as built’ dossier.

Lees het hele artikel Wat betekent de verbeterde kwaliteitsborging voor de opdrachtgever in Roofs nr.3 maart 2017