Het jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht is dit jaar op 12 oktober en vindt zoals al jaren plaats in  De Heerlickheijd van Ermelo.

De titel van dit 14e jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland is “BWT. En door!” waarin met u ingaan wordt op de uitdagingen voor de komende tijd nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voorlopig nog is uitgesteld. Maar ook naar de grote veranderingen die het vakgebied zal ondergaan door de komst van de Omgevingswet. Centraal staat de veranderende rol die het BWT van regelgericht naar doelgericht zal transformeren.

Deelname Nieman Groep

Wij zijn zoals elk jaar sponsor en aanwezig met een stand. Collega’s beantwoorden hier graag uw vragen over de nieuwe omgevingswet en over kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Johan van der Graaf twee workshops:

Johan van der Graaf

Blok 1: Besluit Bouwwerken Leefomgeving
In deze workshop wordt de nieuwste versie (juni 2017) van het BBL toegelicht, en wordt er ingegaan op de grootste wijzigingen ten opzichte van het huidige Bouwbesluit 2012 zoals de bruikbaarheidseisen.

Blok 2:  BENG: Bijna Energie Neutrale gebouwen in het Bouwbesluit geregeld.

Om onze klimaatdoelstellingen te realiseren zullen de energie-eisen in de bouwregelgeving de komende tijd enorm verzwaard worden. De BENG vervangt straks de EPC. Daarnaast gaat per 1 januari 2018 een milieuprestatie-eis gelden.

Meer informatie over het congres en aanmelden.