Op 12 september nodigt Pioneering namens de Woonplaats de markt en andere geïnteresseerden graag uit voor de eerste ‘Marktconsultatie Circulair Bouwen”. Woningcorporatie de Woonplaats gaat een blokje van 7 woningen in de wijk “Stroinkslanden” slopen en wil op deze plek circulair nieuwbouwen. Aan de hand van deze te ontwikkelen woningen kunnen deelnemers in verschillende consortia kennis ontwikkelen en delen over circulair bouwen. Opdrachtgever De Woonplaats formuleert hiervoor een ‘Programma van Ambitie’. Deelnemers vormen gelijkwaardige consortia waarbij een deelnemer in meerdere consortia mag deelnemen. Op basis hiervan wordt aanbesteed.

Aanleiding

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Circulair bouwen betekent dat de gehele bouwketen hiervoor opnieuw en anders ingericht moet worden. Pioneering heeft met een groep Pioneers de werkgroep “circulair bouwen” geïnitieerd met als doel circulaire bouwprojecten uit te voeren. Iedere deelnemer volgt een masterclass circulair bouwen waarbij kennis ontwikkeld en gedeeld wordt. Woningbouwcorporatie De Woonplaats start als eerste opdrachtgever met de uitvraag Circulair Bouwen.

Werkwijze

De Woonplaats heeft in haar uitvraag een ambitie vastgelegd. Ieder consortium stelt een visie op over de wijze waarop zij het ambitieniveau van de opdrachtgever wil vertalen. Consortia worden hierbij begeleidt en volgen masterclasses waarin zowel inhoudelijke trainingen als begeleiding wordt gegeven door kennisexperts. De consortium kunnen punten scoren voor deze visie. Het consortium met de hoogste score gaat het project daarna ook daadwerkelijk uitwerken, detailleren en uitvoeren. Het bouwbudget staat vast, de kostprijs is geen criterium.

Opzet Masterclass

De masterclasses bestaan uit zes modules van 9.00 – 17.00 uur. Ieder module behandeld een ander thema. Voor ieder thema wordt een kennisdeskundige uitgenodigd. ’s Ochtends wordt een thema behandeld waarna de consortia ’s middags onder begeleiding van enkele procesbegeleiders aan de slag gaan met de uitwerking van het thema. De consortia wisselen ideeën en mogelijkheden uit. Lees meer

Deelname Nieman Raadgevende Ingenieurs

Collega Marjolein Berghuis gaat als kennisdeskundige het in Module 2 Juridisch en Financieel onder andere hebben over:

  • de Bouwregelgeving
  • Achterliggende gedachte van het Bouwbesluit
  • Toepassing van sloopmateriaal met afwijkende afmetingen en zonder kwaliteitsgaranties in relatie tot de bouwregelgeving
  • Vrijstellingen en het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei

 

Nieman Raadgevende Ingenieurs is Pioneer