De Praktijkcursus metalen gevels en daken is bestemd voor uitvoerenden op de bouwplaats: voormannen, monteurs en aankomend monteurs.

De praktijkcursus is de door de Stichting Oom (scholingsinstituut van de Metaalunie) erkende opleiding op het gebied van metalen gevels en daken. De Dumebo DWS (grootste branchegroep op het gebied van de metalen gevels- en dakenbouw) heeft de cursus opgenomen in haar opleidingsprogramma.

Doelstellingen

  • De kwaliteit van montagewerkzaamheden te verhogen.
  • Van beplatingsmonteur een erkend vak te maken.
  • Er voor zorg te dragen dat uitvoerenden in staat zijn tekeningen correct te lezen en maten correct uit te zetten.
  • Uitvoerenden te instrueren over eenduidige, correcte en in de branche geaccepteerde montage-instructies.
  • Uitvoerenden bewust te maken van de risico’s, indien wordt afgeweken van goedgekeurde tekeningen/details.
  • Uitvoerenden bewust te maken van de risico’s van materiaalgebreken en/of van montagefouten.

In onderstaande flyer vindt u alle informatie over de inhoud, omvang en locatie. De flyer Digitale flyer Praktijkcursus metalen gevels en dakendownload u hier.

Aanmelden en inlichtingen

Voor nadere inlichtingen en of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V. telefoon 030 303 2650 en vraagt u naar Peter van der Velden, of u stuurt een email naar pve@gevelsendaken.nl