Op 22 maart 2018 organiseert Duurzaam Gebouwd de Round Table Brandveiligheid & Vastgoed als onderdeel van de Meet the Experts tour

Brandveiligheid expert Ruud van HerpenEr wordt onvoldoende doorgerekend wat veiligheid betekent voor de waarde van een gebouw. Onvoldoende kennis en waardetoekenning van deze pijler heeft gevolgen. Soms zelfs desastreus, zoals bij het instorten van een parkeergarage in Eindhoven.

Als bouw- en vastgoedsector hebben we een gezamenlijk belang om te zorgen voor de (brand)veiligheid van gebouwgebruikers. Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid om de vastgoedwaarde te maximaliseren. Doen we dat door te gissen naar mogelijke oplossingen of vormen we samen een plan om de waarde van veilige gebouwen inzichtelijk te maken?

Ruud van Herpen is als brandveiligheid expert aanwezig bij deze Round Table

brandveiligheid vastgoed

Meet the Experts Tour

De Meet the Experts Tour verbindt op uitnodiging kennis, visie en netwerk van experts op directie- of managementniveau in een open en inhoudelijke dialoog over een specifiek thema. Processen, belangen en kansen in de integrale bouw- en vastgoedsector worden inzichtelijk gemaakt en er wordt vorm gegeven aan ‘Het Nieuwe Bouwen’. Duurzaam Gebouwd deelt vervolgens via haar kanalen deze content met de integrale bouw- en vastgoedsector, bij iedere Round Table is een journalist van Duurzaam gebouwd aanwezig. In 2018 organiseert Duurzaam Gebouwd 10 van deze Round Table´s.

Lees meer en meld je aan.