Drie dagen lang, van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 januari 2018, staat de Jaarbeurs in Utrecht in het teken van alles wat er met facilitair management en gebouwbeheer te maken heeft op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.

Breed vakgebied

Met facilitair en gebouwbeheer richt de beurs zich op een breed vakgebied waar veel gerelateerde onderwerpen onder vallen. Denk hierbij aan onderwerpen van afwezigheidsregistratie, beveiliging, catering, circulair faciliteren, digitale informatievoorziening, groen op de werkplek, gevel, klimaatbeheersing en liftinstallaties tot receptie, sluitwerken, terreinbeheer, verhuizen en zonwering.

Nieman deelname

Ruud van Herpen spreekt over Brandveilige gebouwen op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer als onderdeel van Kennisoverdracht brandveiligheid VEBON-NOVB.

Het is mogelijk om veilige gebouwen te realiseren met een ‘afbrandscenario’. Dat wil zeggen dat in geval van brand het pand als verloren moet worden beschouwd. Publiekrechtelijk is dat toegestaan zolang de veiligheid van gebouwgebruikers en buurpercelen maar niet in het geding is. Of met een ‘afbrandscenario’ ook duurzame gebouwen gerealiseerd kunnen worden is de vraag. Volgens de verschillende duurzaamheidslabels is dat goed mogelijk, brand is een calamiteit die geen invloed op het label heeft. In werkelijkheid is het vrijwel ondenkbaar dat een duurzaam gebouw met een afbrandscenario wordt gerealiseerd. Immers, dat beperkt de levensduur van het gebouw significant. Door gebouwen te realiseren die ‘resilient’ zijn en een dergelijke calamiteit kunnen overleven zullen een aanmerkelijk langere levensduur bezitten en dus  duurzamer zijn. Duurzaamheid, bedrijfscontinuïteit en property protection gaan hier hand in hand.

Lees meer over de lezing van Ruud van Herpen op donderdag 25 januari 2018 om 11.00 uur in zaal 4. 

Aanmelden kan op vakbeursfacilitair.nl

Vakbeurs facilitair & gebouwbeheer