Impact Wet kwaliteitsborging op de leverancier (II)

Vervolg op het artikel Impact Wet kwaliteitsborging op de leverancier (I) over het afstudeeronderzoek van collega Patricia Meijerink

Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor de leverancier, onderaannemer en producent? Hoe kan de leverancier de bouwer ondersteunen en van de nodige gegevens voorzien? Patricia Meijerink van Nieman voerde in het eerste half jaar van 2016 een afstudeeronderzoek uit om hierop meer grip te krijgen. Ook afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden wat de impact op de leverancier is. Ondanks dat in de tussentijd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de parkeerstand is beland, zijn er veel leveranciers die kwaliteitsborging hoog in het vaandel hebben en implementeren in hun bedrijfsprocessen.

Tijdens het afstudeeronderzoek is onderzocht wat de impact van de Wet kwaliteitsborging op de leverancier, onderaannemer en producent zou kunnen zijn. Om dit te beoordelen, is bij een aantal leveranciers, onderaannemers en pro­ducenten een nulmeting uitgevoerd. Het afstudeeronderzoek geresulteerde in een uitge­werkt handboek. Dit handboek hanteert Nieman Kwaliteitsborging bij het ondersteu­nen van leveranciers, onderaannemers en producenten die meer grip willen krijgen op de borging van kwaliteit, zowel op product- als op procesniveau.

Nulmeting

Een onderdeel van het handboek is de nul­meting. Deze nulmeting geeft inzicht in waar de desbetreffende organisatie staat en wat de actiepunten zijn. De uitkomsten van de nul­meting resulteren in een gericht actieplan. Het handboek en de bijbehorende nulmeting zijn niet alleen gericht op producten, maar richten zich ook op de processen en de personen die werkzaam zijn binnen het bouwproces. Afgelo­pen jaar is de vraag naar het uitvoeren van een nulmeting steeds actueler geworden. Leveran­ciers en producenten willen graag weten op welke wijze zij hun organisatie kunnen voor­bereiden op (de Wet) kwaliteitsborging. De nulmeting is juist geschikt voor leveranciers en producenten die inzichtelijk willen krijgen wat de impact op hun organisatie is en meer grip willen krijgen op de borging van kwaliteit, maar niet weten waar ze moeten beginnen.

Lees en/of download het gehele artikel Impact Wet kwaliteitsborging op de leverancier  (II) geschreven door Patricia Meijerink en gepubliceerd in Bouwregels in de Praktijk 12-2017

Lees ook klantcases kwaliteitsborging over de ervaringen van leveranciers met de nulmeting

Blowerdoortest om luchtdichtheid te meten

Blowerdoortest om luchtdichtheid te meten