Nieman begeleidt het Van der Valk Hotel Leeuwarden bij de BREEAM-NL certificering.

Het hotel is gelegen op een markante plek ten zuiden van Leeuwarden langs de A31 en in de directe nabijheid van knooppunt ‘de Haak’. Via dit knooppunt kan men via de Overijsselselaan het centrum van Leeuwarden bereiken. Het hotel is dan via een parallelbaan langs deze Overijsselselaan bereikbaar. De nieuwbouw kent twee hoofdvolumes die onderling gekoppeld zijn door een entreevolume. De hoofdvolumes zijn gedraaid ten opzichte van elkaar en vormen in combinatie met de bestaande boerderij ‘Buma State’ een gelede bebouwing die reageert op landschappelijke elementen in de directe omgeving zoals de aanwezige terp, het parkeerterrein en de geluidswal.

BREEAM-NL certificering

Met de BREEAM-NL certificering maakt Van der Valk Hotel Leeuwarden aantoonbaar dat het gebouw duurzaam is. Doelstelling is om het ‘BREEAM-NL Excellent’ score te behalen voor de uitvoering zoals ook gecertificeerd in de ontwerpfase. Nieman adviseerde tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase om uiteindelijk de BREEAM-credits HEA10 (thermisch comfort), HEA13 (akoestiek), POL8 (geluidsoverlast), MAN1 (prestatieborging installaties), ENE26 (waarborging thermische kwaliteit gebouwschil) te behalen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aantoonden dat er een hoge mate van akoestisch comfort binnen het gebouw is bereikt. Daarvoor voerden we geluidadviezen- en metingen uit. Door het aanbrengen van goede geluidisolatie wordt geluidhinder tussen bijvoorbeeld hotelkamers onderling voorkomen. De gevel krijgt een hoge geluidwering, waardoor het verkeer van de N31 nauwelijks hoorbaar is.

Thermografisch onderzoek

Om de thermische kwaliteit van de gebouwschil conform ENE26 aan te tonen hebben we een thermografisch onderzoek verricht. De gevels en daken van het gebouw zijn gefotografeerd met behulp van een infraroodcamera. De thermische kwaliteit van dit gebouw bleek bijzonder goed: een topprestatie van alle betrokken partijen! Ook voerde wij een luchtdoorlatendheidsmeting uit om aan te tonen dat de uitwendige scheidingsconstructie van het gebouw voldoende luchtdicht is. Bij de test is het gebouw met vier ventilatoren op over- en onderdruk gebracht en is het lekverlies door de gebouwschil gemeten. Met de gerealiseerde luchtdoorlatendheid van 0,16 dm3/s.m2 is sprake van een zeer luchtdicht gebouw! Dat maakt het gebouw comfortabel en zorgt ervoor dat de installaties het gebouw perfect kunnen klimatiseren.

Daadwerkelijk comfort

In de zomer van 2018 voeren we nog metingen uit om aan te tonen dat in de praktijk wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van thermisch comfort (HEA10) in het gebouw.
Naast de BREEAM-advieswerkzaamheden heeft Nieman tijdens de ontwerpfase de brandveiligheid van het Van der Valk hotel geadviseerd. Ook hebben we bouwer Hunebouw ondersteund bij de engineering van de vliesgevels op het gebied van wind- en waterdichtheid.

Van der Valk Hotel Leeuwarden

Van der Valk Hotel Leeuwarden

AA
Blowerdoortest Van der Valk Hotel Leeuwarden

Blowerdoortest

AA
Thermografiemeting Van der Valk Hotel Leeuwarden

Thermografiemeting

AA
Thermografiemeting Van der Valk Hotel Leeuwarden

Thermografie

Lees meer

Ondertussen is het hotel in gebruik genomen. Bekijk hier de sfeerimpressie.

Nieman en de Van der Valk Hotels

Wij adviseren al enige jaren de Van der Valk hotels. Op dit moment zijn dit de Van der Valk hotels in Haarlem (verbouw) en Weert (nieuwbouw. De afgelopen vier jaar hebben we onder meer geadviseerd en praktijkmetingen uitgevoerd voor de Van der Valk hotels in Apeldoorn, Enschede en Nijmegen-Lent.

Meer informatie

Heb je vragen over deze praktijkmeting of BREEAM certificering? Neem dan met Gerton Starink contact op .U kunt ook hier uw vraag achterlaten en wij nemen met u contact op.