De mens voorop op het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland

Nieman op TVVL-Kennisboulevard Building Holland 2017

Nieman op TVVL-Kennisboulevard Building Holland 2017

Techniek is al lang niet meer de belemmerende factor in het verduurzamen van Nederland. Wensen van de mens in het gebruik en ontwerp van apparaten en installaties staan voorop om de benodigde stappen naar duurzaamheid te zetten. Op het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2018 laten TVVL Kennispartners en bedrijfsleden vanuit het thema ‘de mens voorop’ zien hoe samenwerking in een sterk veranderende markt de stuwende kracht voor innovatie is.

Lezingenprogramma

In een ronde langs de verschillende stands op het TVVL Kennisplein ervaart de bezoeker dat TVVL-kennispartners niet alleen uitgaan van eigen oplossingen, maar een open oog hebben voor de vraag van de klant, de onuitgesproken behoeften van de eindgebruikers en de noodzaak van maatschappelijke verandering en verduurzaming. Het TVVL Kennisplein staat in het teken van kennisdelen, ontmoeten en samenwerken. Met het uitgebreide lezingenprogramma willen de TVVL kennispartners de bezoekers prikkelen om ook na de beurs na te denken over de vraag welke bijdrage zij zelf willen leveren aan het thema van Building Holland 2018: samen bouwen aan de toekomst van Nederland.

Op dit moment zetten wij samen het programma voor het TVVL Kennisplein podium op. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Nieman

Harm Valk en Henk Koekoek op Building Holland

Harm Valk en Henk Koekoek op Building Holland 2015

Bij ons in stand 12.015 kunt u terecht met uw vragen over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot energieneutraliteit, gezonde gebouwen en circulaire economie. Daarnaast delen wij graag onze ervaringen met Nul-op-de-Meter projecten en BENG (Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen) in woning- en utiliteitsbouw. Ook delen wij onze visie over de toekomst van de bouw. Nieman stelt de gebouw gebruiker centraal. Hoe en waarom wij doet doen, vertellen wij u graag op 17, 18 en 19 april 2018 in de RAI in Amsterdam.

Registreer u gratis voor uw bezoek aan Building Holland. U kunt ook alvast een afspraak met één van onze adviseurs maken. Wij plannen uw bezoek graag in.

Aanmeldlink Nieman Building Holland 2018