De Nederlandse vereniging van ondernemers in het thermisch Isolatiebedrijf (VIB) houdt op vrijdag 23 maart aanstaande voor isolatiebedrijven een technische themadag over utiliteitsisolatie en duurzaamheid met lezingen en praktijkgerichte workshops en een informatiemarkt.

Vanuit de afspraken in het Energieakkoord wordt er in de gebouwde omgeving steeds meer gelet op energiegebruik en hergebruik van materialen. Dat raakt direct de werkzaamheden van het isolatiebedrijf. Om meer inzicht te krijgen in deze materie en de gevolgen voor het isolatiebedrijf wijdt VIB er een speciale Technische Dag aan.

Presentaties door Nieman collega’s

  • Harm Valk belicht in zijn presentatie  ‘Toekomst energieprestatie en de rol van isolatie’ de huidige en verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van energieprestatie in de gebouwde omgeving.
    Ook geeft hij een workshop over het ‘Belang van isolatie’ De uitwerking van energieneutrale gebouwen lijkt primair te gaan over andere manier van warmte- en koudeopwekking. Daarnaast vragen
    (zeer) energiezuinige gebouwen om nauwkeuriger ontwerp- en uitvoering. Hoe kan daaraan worden tegemoet gekomen en wat is de rol van isolatie op dit speelveld?
  • Jurgen Slippens geeft een workshop over de kansen door de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Langzamerhand vinden ook in de gebouwde omgeving vormen van kwaliteitsborging van gerealiseerde gebouwen en installaties ingang. Momenteel nog vooral in hoog-complexe utiliteitsgebouwen. Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen wordt deze ‘as built’ beoordeling ook ingebed in de bouwregelgeving.

Lees het gehele Programma Technische isolatie of kijk op isoleren.nl

Utiliteitsisolatie, technische dag isolatie