De toepassing van metalen gevels en daken heeft de laatste 50 jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt: in 1950 was het materiaal nog volstrekt onbekend, nu komt u het letterlijk overal tegen. Na deze kwantitatieve groei maakt het materiaal in de laatste vijftien jaren een enorme kwalitatieve groei door: van eenvoudige opslaghal naar hoogwaardig kantoorgebouw, van enkel plaatje naar hoogwaardige dak- en gevelsystemen.

Hierop inspelend biedt Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies een cursus aan die op inzichtelijke en heldere wijze alle vragen beantwoordt, zoals:

 • wat zijn de consequenties van het Bouwbesluit 2012 voor metalen gevels en daken;
 • wat staat er in de vernieuwde Kwaliteitsrichtlijn en wat betekent deze voor u;
 • hoe beïnvloedt u de esthetische kwaliteit van gevels in positieve zin en waaraan moet minimaal worden voldaan;
 • wat zijn nog te accepteren maattoleranties;
 • met welke gevel-/daksystemen haalt u een RC = 3,5 m² K/W, of hoger, en hoe kunt u aan de luchtdichtheidseis volgens het Bouwbesluit voldoen;
 • wanneer kan er inwendige en/of oppervlakte condensatie ontstaan en hoe is dit te voorkomen?;
 • wat zijn de belangrijkste oorzaken van lekkages;
 • diagonaal of toch horizontaal monteren;
 • welke coating biedt onder welke condities de beste bescherming;
 • hoe ontwikkelt u goede gevel- en dakdetails;
 • welke mogelijkheden bieden opbouwsystemen en wat zijn daarbij de risico’s;
 • hoe beoordeelt u de vele beschikbare sandwichpaneelsystemen, wat zijn hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ontwerpt u daarmee.

In deze cursus zijn de laatste veranderingen in het Bouwbesluit en in de Kwaliteitsrichtlijn reeds verwerkt. De geboden informatie kan iedereen die betrokken is bij de gevel- en/of dakenbouw problemen (en dus geld) besparen en voordeel bieden.

Deze cursus is bestemd voor medewerkers van:

 • gevel- en/of dakenbouwers (verkopers, werkvoorbereiders, tekenaars, constructeurs, projectleiders, uitvoerders);
 • leveranciers van gevel- en dakproducten;
 • architectenbureaus en van bouwkundige adviesbureaus;
 • opdrachtgevers en van aannemingsbedrijven;
 • bouwkundige diensten.

Nieman Kettlitz is ook de samensteller van het standaardwerk “Handboek voor duurzame metalen gevels en daken” en mede-auteur van de ‘Kwaliteitsrichtlijn voor metalen gevels en daken’(in nauw overleg met de branchegroepen Dumebo DWS en MDG). De Kwaliteitsrichtlijn dient als leidraad voor de cursus. De inhoud sluit aan op de ‘Cursus Metalen Gevels en Daken – Praktijk’. Download hier de cursusfolder metalen gevels en daken theorie.
De docenten zijn deskundigen uit de praktijk met kennis van de theorie.

Cursusdata

De 6 lesdagen zijn achtereenvolgend op de volgende dagen van 09.30 tot 15.30 uur in de cursusruimte bij de Nieman aan de Atoomweg 400  in Utrecht inclusief lunch. 

 • woensdag 14 november 2018
 • woensdag 21 november 2018
 • woensdag 28 november 2018
 • dinsdag     04 december 2018
 • woensdag 12 december 2018
 • woensdag 19 december 2018

Informatie

 • De kosten van de ‘Cursus metalen gevels en daken – theorie’  bedragen € 1.985,- exclusief B.T.W. Inbegrepen zijn dictaten, koffie, lunch, eindtoets en diploma.
  Neemt u niet deel aan de eindtoets dan bedragen de kosten € 1.785,- all-in exclusief B.T.W.
 • Op de cursus wordt OOM-subsidie verstrekt (afhankelijk van CAO).
 • Er is plek voor 20 cursisten.
 • Aanmelden kan met het aanmeldformulier of u mailt uw deelname aan info@gevelsendaken.nl.