Polypyrrool: adding smart functions to bio- based façades

De vraag naar duurzame bouwmaterialen bleek de afgelopen jaren alleen maar te stijgen. Het grondstoffenakkoord dat de Nederlandse overheid wil sluiten, noodzaakt ook de bouw om na te denken over duurzaam materiaalgebruik. Het gebruik van hout en houtachtige materialen draagt daarom direct bij aan de doelstellingen in het grondstoffenakkoord.

In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten van de verkenning naar de mogelijkheden van Polypyrrool voor de bouw geschetst.

De rapportage uitgevoerd in opdracht van  RAAK-SIa met penvoerder Saxion Enschede. Ruud van Herpen heeft in zijn functie als Fellow Fire Safety Engineering aan de TU Eindhoven hieraan een bijdrage geleverd.

Lees en/of download de rapportage Polypyrrool voor de Bouw

Informatie

Wilt u hierover meer weten, neemt u dan met Ruud van Herpen contact op. Bekijk hier meer onderzoeksprojecten die vanuit de Stichting Fellows FSE wo2 gefinancierd worden.

Polypyrrool voor de Bouw