Blog Kitty HuijbersIn deze veranderende markt is onze organisatie voortdurend in beweging. Samen met u hebben wij de afgelopen jaren hele interessante processen en projecten doorlopen. Ik ben 5 jaar adviseur en projectcoördinator bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en heb aan enkele van deze bijzondere projecten en processen meegewerkt. In een maandelijkse blog wil ik u hierover informeren maar vooral inspireren. Daarnaast wil ik u vragen om mij en mijn collega’s uit te dagen met de Nieman Challenge. Zo kunnen we ons nog verder verbeteren en innoveren.
Kitty is vanaf 01-02-2019 niet meer werkzaam bij Nieman.

Alweer zes jaar geleden schreef ik het boek ‘architectuur als klimaatmachine’. Na een jaar lang onderzoek bij TNO vanuit Vera Yanovshtchinsky architecten, mijn toenmalige werkgever, en een samenwerking met Andy van den Dobbelsteen, (hoogleraar Climate Design & sustainability aan de TuDelft) is het boek geschreven. Vanuit mijn werk op een architectenbureau was de vraag ontstaan in hoeverre je als architect met het ontwerp kunt bijdragen aan een comfortabel binnenklimaat en energiereductie. We weten allemaal dat er heel veel mogelijkheden zijn om een gebouw vanaf de allereerste lijn op papier goed te ontwerpen. Toch zijn er ook voldoende manieren om eerst een ontwerp te maken en met installaties een goed en energiezuinig binnenklimaat te realiseren: dit vergt wel meer maatregelen.

1 januari 2020 worden de BENG-eisen van kracht. Voor het eerst wordt er wettelijk gestuurd op beperking van de warmte- en koelvraag van gebouwen, waarbij de installaties niet meegenomen worden. Jarenlang hebben we gesproken over de Trias Energetica: het belang van reduceren van de energievraag en nu wordt het eindelijk wet.

Ik denk dat we nog een stap verder moeten gaan: op stedenbouwkundig gebied valt er namelijk een heleboel te winnen. In de film van blikvangers bouwen ‘hoe duurzaam zijn gebouwen in de toekomst?’ wordt een beeld geschetst van gebouwen die in 2020 energie leverend zijn. Dit is een prachtige ambitie die vooral iets oplevert in combinatie met gebouwen die energie nodig hebben, we moeten namelijk een evenwicht bereiken. Verschillende typen gebouwen hebben verschillende energiebehoeften. Kantoren hebben bijvoorbeeld een grote koelbehoefte terwijl woningen vooral een warmtevraag hebben. Door in een stedenbouwkundigplan deze verschillende gebouwtypen met energiebehoeften op elkaar af te stemmen, kunnen wijken of gebieden elkaar faciliteren. Een autarkische wijk is met de huidige technieken al heel goed mogelijk en wordt ook gerealiseerd.

Ik wil dan ook architecten en stedenbouwkundigen oproepen om energiestromen en klimaatinvloeden mee te nemen in het ontwerp. Jullie zijn als geen ander in staat om van verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten goede ontwerpen te maken. Ik ben ervan overtuigd dat klimaat- en energiegestuurd ontwerpen prachtige stedenbouwkundigeplannen en gebouwen oplevert. Uiteraard helpen mijn collega’s en ik graag hierbij!

Bij Nieman probeer ik met mijn collega’s volop mee te werken aan de verduurzaming van onze gebouwen maar heb uw hulp nodig! Stuur daarom het komende kwartaal al uw vragen over duurzame oplossingen of CO2 reductie op naar de Nieman Challenge zodat wij uitgedaagd worden om nog een stap verder te denken of inventieve oplossingen te bedenken! Insturen kan via niemanchallenge@nieman.nl: Uit de inzendingen kiezen wij de vraag die het meest uitdagend is en geven daar vervolgens antwoord. Het antwoord delen wij via onze website en social media kanalen.

Architectuur als klimaatmachine

Bron: Vera Yanovshtchinsky architecten