Patricia Smook-MeijerinkCollega Patricia Smook schrijft regelmatig blogs over haar werkzaamheden als junior specialist bij Nieman Raadgevende Ingenieurs

In het kader van het Talent Management Programma van Nieman waarbij junior specialisten meelopen op diverse plekken in de organisatie om kennis te maken met alle vakgebieden loopt Patricia mee met collega’s. Zo leert zij alle collega’s kennen en weet zij bij welke collega zij haar kennis kan halen. Nieman leert haar adviseurs graag verbindingen te leggen om integraal te adviseren.

Een dag op pad met gevel- en daktechniek specialisten Rick van de Pol* en Wilfred Slagter van Nieman Kettlitz Gevel- en Dakadvies

Vandaag voer ik samen met Rick en Wilfred een onderzoek uit naar vochtschade bij een appartementencomplex. Het gebouw waar wij vandaag het onderzoek uitvoeren heeft ernstige vochtproblemen zoals vochtschade aan de onderzijde van de galerijplaten, loslatende coating op de galerijplaten, lekkage aan het plafond in de entreehal en ook is de betonconstructie rondom de lift erg vochtig. Deze schade heeft esthetische gevolgen voor het gebouw en er zijn risico’s met betrekking tot de verwachte levensduur van de betonconstructie en de constructieve veiligheid van het gebouw. Het doel van het onderzoek vandaag is om vast te stellen waardoor de schade aan dit gebouw wordt veroorzaakt en hoe deze schade kan worden opgelost.

Het onderzoek wordt in vier stappen uitgevoerd:

  • Dossieronderzoek: de tekeningen en overige relevante gegevens zijn bestudeerd. Op basis van de aangeleverde documenten zijn de bouwkundige en constructieve aansluitingen beoordeeld.
  • Vaststellen van de schadeoorzaak: op basis van een visuele inspectie, vochtmetingen, lekkage-onderzoek en een bouwfysische analyse.
  • Beoordeling van de constructieve veiligheid en de conditie van de beton- en staalconstructie: Dit is het destructief onderzoek. Steekproefsgewijs worden op een aantal plekken boormonsters genomen.
  • Rapportage: De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een schriftelijke rapportage inclusief het hersteladvies.

07:00 uur

Om 07:00 uur haal ik de meetbus bij kantoor Zwolle op en rij ik door naar Houten, waar ik om 08:30 uur met Rick en Wilfred heb afgesproken. Rick heeft het dossieronderzoek al op een eerder moment uitgevoerd.

09:00 uur

Onderzoek vochtschade in de Blog: een dag van....Vandaag stellen we de schadeoorzaak vast en voeren een destructief onderzoek uit. We starten met een visuele inspectie van de schade. Ik start met het uitvoeren van vochtmetingen aan de onderzijde van de galerijplaten. Hiervoor maak ik gebruik van een vochtmeter. Op deze vochtmeter lees ik af hoe vochtig de galerijplaten zijn. Vervolgens leg ik de schades vast op foto’s.

De betonboorder die de boormonsters gaat nemen is ook gearriveerd. Rick geeft de betonboorder instructies en geeft de locaties aan waar de boormonsters moeten worden genomen. Op zes plekken is een monster genomen van het beton. De monsters zijn genomen nabij de lekkages ter plaatse van de dilatatievoegen. Als de betonboorder klaar is worden de boorgaten door de betonboorder hersteld.

Wilfred onderzoekt waar de lekkage aan het plafond in de entreehal vandaan komt. De goot aan de bovenzijde van de entreehal is verstopt. Wilfred maakt de goot schoon en belast vervolgens de goot met water. De lekkage in de entreehal is hierdoor niet verergerd. Vervolgens is de afvoer van de goot afgeplakt en is het betonoppervlak belast met water. Bij het belasten van het betonoppervlak werd de lekkage wel verergerd, in tegenstelling tot het enkel belasten van de goot. Dit wijst op een gebrek in de aansluiting tussen de goot en de galerijplaat.

11:00 uur

Onderzoek vochtschade in de Blog: een dag van....

Onderzoek vochtschade door Wilfred op het bovenste en door Rick op onderste balkon

Het afschot van de zandcementdekvloer wordt gemeten. Het afschot loopt richting de gevel. Het afschot van de balkonplaat (onderzijde) loopt van de gevel af. Het is dus logisch dat water in de vloerconstructie dringt aan de buitenzijde uit de constructie treedt!

Door Rick en Wilfred worden vervolgens de verschillende afdichtingen belast met water en karstenbuisjes. De kitvoegaansluitingen worden belast met water, het water stroomt door de constructie naar de onderzijde van de galerijplaat. Ook zijn de brugvoegen boven de dilatatie in de galerijplaat plaatselijk in meer of mindere mate versleten en verouderd. Het water uit het geplaatste karstenbuisje dringt daarom relatief snel de constructie in. Op deze wijze kon de lekkage worden gevonden. Middels deze beproevingen ontstaat een duidelijk beeld van de gebreken in de afdichting aan de bovenzijde en de lekkagesporen aan de onderzijde van de vloeren.

14:30 uur

De resultaten van het onderzoek werkt Rick op kantoor uit in een schriftelijke rapportage waarin hij ook het hersteladvies in verwerkt. Zodat met de herstel werkzaamheden begonnen kan worden. Ook worden de boormonsters opgestuurd naar het laboratorium en wordt het chloridegehalte bepaald. De resultaten van de boormonsters worden in dezelfde rapportage verwerkt. Vervolgens wordt de rapportage aan de opdrachtgever gestuurd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over schade-onderzoeken  uitgevoerd door Nieman Kelllitz Gevel- en Dakadvies? Neemt u dan contact op met Wilfred Slagter

*Rick van de Pol werkt vanaf 01-10-2019 niet meer bij Nieman