Artikel over de transformatie naar NOM-ready in Sneek waarvoor projectleider Bart Geurts van Nieman Raadgevende Ingenieurs geïnterviewd is. Dit artikel is geplaatst in magazine Bouwen in het Noorden, mei 2018

transformatie naar NOM-ready SneekEn warme jas voor zestig galerijwoningen

Aan de Worp Tjaardastraat in Sneek laat woningcorporatie Elkien vijf appartementenflats transformeren tot NOM-ready, in combinatie met groot onderhoud. Met deze make-over kan Elkien op termijn eenvoudig de laatste stap naar NOM zetten. De woningen kunnen op zijn minst weer 25 jaar mee.

De werkzaamheden worden in ketensamenwerking tussen Elkien, Jorritsma Bouw en Talen Noord uitgevoerd. Zij worden terzijde gestaan door onder meer Penta Architecten en door Nieman Raadgevend Ingenieurs voor energetisch advisering. Het project is volledige geëngineerd als NOM (nul-op-de-meter), maar wordt uitgevoerd als NOM-ready. In verband met de brandveiligheid is aan de gebouwen ook nog een extra vluchttrap toegevoegd.

Bart Geurts bracht samenhang in de bouwkundige en installatietechnische kenmerken. ‘Het einddoel was NOM, en van daaruit terug redenerend hebben we gekeken hoe we in een later stadium alsnog de stap naar NOM kunnen maken zonder dat er desinvesteringen gedaan worden.’ De warmtepomp en de PV-panelen zijn nu achterwege gelaten, maar kunnen later vrij eenvoudig worden toegevoegd.

Bart Geurts over transformatie naar NOM-ready SneekLees en/of download het gehele artikel Transformatie naar NOM-ready in Sneek

Vragen en meer NOM projecten

Voor vragen hierover neemt u met Bart Geurts contact op. Lees meer over NOM projecten door Nieman geadviseerd.