Gebouwde omgeving staat voor grote verbouwing

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord‘We staan aan de vooravond van een grote verbouwing.’ Zo begint de (goed leesbare) samenvatting van de ‘Bijdrage van de Sectortafel Gebouwde omgeving aan de Hoofdlijn van het Klimaat-akkoord’ (verder kortweg Klimaatakkoord) dat 10 juli is gepresenteerd.

De gebouwde omgeving: dat zijn ruim 7 miljoen woningen en meer dan 1 miljoen andere gebouwen. Het klimaatakkoord gaat er van uit dat deze allemaal tussen nu en 2050 worden aangepast naar goed geïsoleerde woningen die met duurzame energie worden verwarmd en gekoeld en waarin schone elektriciteit wordt gebruikt en waar mogelijk wordt opgewekt. Die stip op de horizon is inmiddels bekend. De weg er naar toe wordt steeds concreter.

Nadrukkelijk is er ook aandacht voor betaalbaarheid en comfort. In die zin is het Klimaatakkoord breder dan de Energie-agenda uit 2016. Er wordt ook op gewezen dat we de volle periode tot 2050 hard nodig zullen en dat dit dus betekent dat veel bestaande woningen en gebouwen nog lange tijd op het gasnet zullen zijn aangesloten. Als belangrijke randvoorwaarde worden innovatie en kostenreductie genoemd; een uitdaging voor de sector!

De hoofdlijnen:

Lees de details van de hoofdlijnen hier

Voortvarende start

Opvallend element in het Klimaatakkoord is wat de ‘startmotor’ wordt genoemd: zo snel mogelijk alle nieuwbouw en geschikte bestaande bouw verduurzamen. Ook nieuwbouw die nog in de ‘pijplijn’ zit; het streven is daarvan 75% alsnog gasloos uit te voeren. Ook een ander al ouder idee uit de Stroomversnelling maakt een comeback: geografische clustering van corporatiebezit. Corporaties hebben hun inzet voor deze startmotor toegezegd onder ‘onlosmakelijke’ voorwaarde van (gedeeltelijke) afbouw van de verhuurdersheffing (in de tekst wordt hiervoor een fraaie en omzichtige formulering voor gebruikt).  Specifiek voor de ‘first movers’ onder de corporaties wordt  50 miljoen uit de afgesproken vermindering van de verhuurdersheffing ingezet in de komende drie jaar.

Vanzelfsprekend willen de adviseurs van Nieman Raadgevende Ingenieurs u helpen uw aandeel in de energietransitie concreet te maken, of dat nu is met projectgericht advies, met een analyse van uw vastgoedportefeuille of in ondersteuning van uw voorbereiding op de wijkaanpak. Wij zijn u graag van dienst! U kunt contact opnemen met John Bouwman, Kitty Huijbers of Harm Valk voor meer informatie of een oriënterend gesprek met een van onze adviseurs.

Klimaatakkoord Bron:

Bijdrage van de Sectortafel Gebouwde Omgeving aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord; Den Haag, 10 juli 2018

Download:

180710+-+Bijdrage+Sectortafel+Gebouwde+omgeving

Lees meer: