Op 13 november vindt de 3e Kennismarkt Omgevingswet plaats. Krijg de laatste stand van zaken, ga zelf aan de slag en laat u inspireren door topsprekers! Een van de topsprekers in Nieman collega johan_van_der_graafJohan van der Graaf. Hij gaat het op deze kennismarkt hebben over :

Van Bouwbesluit naar BBL: planologie en bouwregelgeving steeds meer vervlochten 

Met de komst van de Omgevingswet kruipen planologie en technische bouwregelgeving dichter tegen elkaar aan. De verbindende schakel vormt het Omgevingsplan, waarin meer ruimte komt voor lokale regels van technische aard. In deze workshop wordt u eerst in grote lijnen meegenomen door het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving), waarin de mogelijkheden voor maatwerkregels in het Omgevingsplan zijn vastgelegd. Vervolgens kijken we hoe een gemeente eigen invulling kan geven aan de mogelijkheid om technische onderwerpen die voorheen landelijk waren geregeld, lokaal te regelen. Zo is het bijvoorbeeld reeds bij de totstandkoming van een Omgevingsplan van belang dat wordt nagedacht over de impact van de omgeving op de brandveiligheid in het gebied/gebouw, iets wat bij de totstandkoming van huidige bestemmingsplannen vaak onderbelicht is.

Meer informatie vind je op kennismarkt-omgevingswet-2018-hoe-gaat-uw-werk-veranderen#programma

kennismarkt-omgevingswet-2018