Kitty HuijbersIn deze veranderende markt is onze organisatie voortdurend in beweging. Samen met u hebben wij de afgelopen jaren hele interessante processen en projecten doorlopen. Ik ben 6 jaar adviseur en projectcoördinator bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en heb aan enkele van deze bijzondere projecten en processen meegewerkt. In een maandelijkse blog wil ik u hierover informeren maar vooral inspireren. Kitty is vanaf 01-02-2019 niet meer werkzaam bij Nieman.

Gelijkwaardigheid is niet altijd gelijkwaardig

Als adviseur heb ik kennis van de bouwregelgeving maar sta ik er natuurlijk ook kritisch tegenover. In sommige gevallen vindt ik het Bouwbesluit echt een ondergrens en probeer ik mijn opdrachtgever te overtuigen om meer te doen. Met name op het gebied van duurzaamheid daag ik iedereen uit om extra stappen te zetten! In sommige gevallen schiet de regel echter het uiteindelijke doel voorbij: een gebouw is bruikbaarder als er een alternatieve oplossing wordt gevonden voor de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. Gelukkig is daar artikel 1.3 die stelt dat een oplossing mag worden voorgesteld mits deze gelijkwaardig is aan de eisen uit het Bouwbesluit. Ik denk in projecten dan ook vaak actief mee aan gelijkwaardige oplossingen als dat het uiteindelijke gebouw kwalitatief even goed of liefst nog beter maakt.

Wat is een gelijkwaardige oplossing

Wel belangrijk is dat we beseffen dat dit een gelijkwaardige oplossing is en dat dit niet de standaard is. Ik voel me dan ook geroepen om elk overleg te beginnen met de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit en daarna pas mee te denken ik de alternatieven. Zo verkondig ik bijvoorbeeld dat er tussen een gemeenschappelijke verkeersruimte en een woonfunctie geïsoleerd moet worden met een minimale isolatiewaarde van Rc = 4,5 m2.K/W. Uiteraard is het mogelijk om deze isolatie bij inpandige ontsluitingen te laten vervallen of reduceren zoals zoveel alternatieve benaderingen of gelijkwaardige oplossingen prima zijn in veel projecten. Zodra ik dit opschrijf weet ik dat enkele opdrachtgevers met wie ik vaak werk moeten lachen of met hun ogen beginnen te rollen, zij kennen mijn stokpaardjes onderhand.

Standaard gelijkwaardige oplossingof keuze bewoner?

Ook zie ik projecten waarbij alle eerder gebruikte gelijkwaardige oplossingen de nieuwe standaard wordt. Alle ondergrenzen van het Bouwbesluit met de mogelijke afwijkingen worden samengebracht tot een ontwerp met een matige kwaliteit op het gebied van bruikbaarheid of gezondheid. Zoals woningen waarin de daglichttoetreding in de slaapkamers en soms zelfs de woonkamer minimaal is. Er wordt dan fictief een stukje ruimte weggestreept waar geen daglicht komt. Op zolder wordt er dan nog een verblijfsruimte toegevoegd met matige daglichttoetreding om zo toch te voldoen aan de minimale verhouding verblijfsgebied versus gebruiksoppervlak. Ik vind dat erg jammer en probeer het ontwerpteam te overtuigen meer daglicht en ook uitzicht te maken in de woonkamer en slaapkamers zodat de basiskwaliteit goed is. Een bewoner kan er dan zelf voor kiezen om uiteindelijk de zolder ook te gebruiken als verblijfsruimte en hier ruime daglichttoetreding te maken door direct een grote dakkapel of dakramen te maken.

Ik blijf graag een idealistische insteek houden om bij te dragen aan een betere gebouwde omgeving. De missie van Nieman is tenslotte het maken van duurzame, veilige, gezonde en comfortabele gebouwen. Dus luistert u mijn verhaal rustig uit wanneer ik voor de zoveelste keer de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit toelicht maar daag me meteen uit om met alternatieven te komen als dat het gebouw beter maakt. Laten we echter elkaar scherp houden dat we kwalitatief goede projecten maken waarbij een gelijkwaardige oplossing ook echt gelijkwaardig is en bijdraagt aan een gezond en comfortabel gebouw!

Blog Kitty Huijbers Gelijkwaardigheid is niet altijd gelijkwaardig

Nieman Challenge

Denkt u nog aan onze Nieman Challenge? stuur ons uw meest uitdagende vraag of probleemstelling en wij staan met onze adviseurs klaar om deze uitdaging aan te gaan. Per kwartaal kiezen we de meest uitdagende vraag en zoeken het voor u uit. De vraag en de oplossing publiceren we op onze website. Zo worden wij beter van u en u beter van ons! Insturen kan via niemanchallenge@nieman.nl