Impressie Student Hotel Delft park-door KCAPThe Student Hotel Delft is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft. Het nieuwe stadsdeel in wording centraal in de stad, direct aan het stationsplein en het toekomstige Van Leeuwenhoekkwartier. Elkaar ontmoeten staat centraal ongeacht of je naar het hotel komt om te werken, studeren, logeren, sporten of te eten. The Student Hotel in Delft krijgt 342 kamers voor short- en long-stay.

Impressie Student Hotel Delft door KCAP.jpg

Het hotel heeft een receptie met lounge- en gamegedeelte, een bar-restaurant en les- en studieruimten. Ook is er een fitness, een wasserette en een inpandige fietsenstalling.

Het door KCAP Architect & Planners ontworpen gebouw krijgt geprefabriceerde badkamers en wordt uitgerust met een WKO-installatie en zonnepanelen als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid.
Het ontwerp is geheel uitgewerkt in een 3D BIM-mode door de BAM.

NIEMAN is integraal adviseur en BREEAM-Expert

Wij adviseerde het ontwerpteam op een integrale wijze om samen te komen tot een gebouwontwerp dat aan reguliere Bouwbesluit en de gebruik- en comforteisen van The Student Hotel voldoet. Een gebouw waarin het comfortabel verblijven is. De wens van de opdrachtgever om te komen tot een BREEAM label “Very Good” voor dit gebouw is door het bouwteam omarmd. Nieman vervult hierbij de rol van BREEAM-Expert. Verder gaven we advies op het gebied van:

  • Ruimteakoestiek
  • Interne geluidwering en gevelgeluidwering
  • Bouwfysica en energieconcepten
  • Bouwregelgeving en brandveiligheid
  • Breeam Expertbegeleiding

The Student Hotels en NIEMAN

Judith Dessing, directeur Nieman GroepDirecteur en projectleider Judith Dessing over The Students Hotels:

 “We staan voor een integraal, praktisch advies”

“Onze adviseurs schuiven graag mee aan om hun brede kennis te delen met het team. Ter plekke worden mogelijkheden en alternatieven besproken om het ontwerp te optimaliseren. Wij denken mee in de ontwerpfase én in de uitvoeringsfase en streven naar slimme en praktische oplossingen. Juist onze kennis van de praktijk onderscheidt ons van andere ingenieursbureaus. Kwaliteit bereik je alleen als het tijdens de uitvoering goed gaat. Dus als het ontwerp maakbaar is.”

Binnen The Student Hotel is deze meerwaarde niet onopgemerkt gebleven. Nieman heeft inmiddels een bijdrage geleverd aan Studenthotel Amsterdam City, Studenthotel Maastricht, Studentenhotel Eindhoven, Studenthotel Groningen en is nu betrokken bij Studenthotel Delft.

Lees meer over The Student Hotels

Vragen?

Heeft u vragen over de Nieman advisering voor The Student Hotels? Laat dan graag hier uw vraag achter en een van onze adviseurs neemt contact met u op.

Impressie Student Hotel Delft by night door KCAP

Impressies The Student Hotel Delft door KCAP