Minister Ollongren van BZK vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

De brandveiligheid van gevels te onderzoeken kan met behulp van de risicotool. Deze risicotool is door Nieman (Ruud van Herpen), DGMR en Hamerlinck voor de gemeente Rotterdam gemaakt.
Ruud van Herpen sprak afgelopen 6 november ook op het rondetafelgesprek over ‘brandveiligheid gevelplaten’ in de Tweede Kamer.

Lees en/of download

Vragen?

Heeft u een vraag over de brandveiligheid van gevels? Neem dan met een hierin gespecialiseerde adviseurs zoals Ruud van Herpen, Maaike van Bussel of Synneva Rusman van Nieman contact op.