Op donderdag 7 maart en woensdag 20 maart wordt de studiedag ‘Brandveiligheid gevels’ georganiseerd.

De werkgroep 3510070019 ‘Gevels’ vindt het belangrijk dat gemeenten en bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan. Voorzitter van de werkgroep gevels Kees Both hierover; ‘De oproep van de minister aan gemeenten en gebouweigenaren maakt deze NEN studiedag noodzakelijk. Alle betrokkenen moeten over de juiste kennis te beschikken om aan deze vraag te voldoen. Daarom heeft de werkgroep gemeend de kennis die hierover aanwezig is zo breed mogelijk beschikbaar te maken.’

De achtergrond is dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op 30 november 2018 alle gemeenten in een brief opgeroepen heeft de meest risicovolle gebouwen te inventariseren. En er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de inventarisatie is een protocol opgezet en een tool/vragenlijst ontwikkeld waarmee een globale risico-inschatting kan worden gemaakt.

De NEN studiedag gevels beoogt kennisoverdracht over regelgeving, producten en de manier waarop producten getest worden duidelijker te maken. Bouwregelgeving rondom gevels, wanneer is een gevel ‘brandveilig’, uitleg over de BZK-risicotool ‘Brandveiligheid Gevels’, ervaringen met de Rotterdamse risicotool, cases uit de praktijk, ontwerp en bestek: van gebouw- naar producteisen, uitvoering: essentiële controlepunten.

Brandveiligheid expert Ruud van HerpenLid werkgroep

Ruud van Herpen is lid van deze werkgroep en levert op de twee studiedagen een bijdrage aan het programma. Ook is Ruud als expert betrokken bij de advisering voor de beoordeling van de brandrisico’s van (bestaande) gevels voor de gemeente Rotterdam.

Voor wie?

Bouw en Woningtoezicht, gebouweigenaren, beheerders, huurders, risicobeheersingsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen.

Waar, wanneer?

Mensen die willen deelnemen kunnen deelnemen op donderdag 7 maart of op  woensdag 20 maart 2019.

De organisatie van deze studiedag gevels wordt opgepakt vanuit de werkgroep gevels waarbij NEN, Brandveilig Bouwen Nederland, Bouwen met Staal, VMRG, DGMR en het Expertisecentrum Regelgeving Bouw een aanjagende rol spelen.

Investering

Uw investering voor deze studiedag is €195,- per persoon. U schrijft zich in via www.nen.nl waar u vanaf begin januari ook het programma vindt.

Lees ook