Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in beleid en projecten voor aardgasvrije nieuwbouw en renovatie in de gebouwde omgeving. In vijf dagdelen komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek. In de opleiding vindt u niet alleen verdieping op uw eigen vakgebied, maar maakt u ook kennis met andere disciplines. Hiermee wordt u een professionele gesprekspartner voor alle stakeholders in de energietransitie.

Kom in vijf modules meer te weten over aardgasvrije oplossingen zodat u als professional kunt meewerken aan praktische oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving.

MODULE 1: Introductie ‘Van Gas Los’

 • Waarom aardgasvrije oplossingen?
 • Wat is het overheidsbeleid en welke praktische consequenties heeft dat?
 • Wat zijn de alternatieven voor de HR-combiketel?
 • Wat is de zin (en onzin) van all-electric oplossingen?
 • Welk onderscheid in type oplossingen is er en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wat zijn de kansen voor een warmtenet?
 • Wat is de rol van isolatie en vraagbeperking?
 • Wat zijn de ruimtelijke consequenties in gebouwen?
Vierde leergang: woensdag 29 januari 2020, (module 1 en 2 op één dag)

 

MODULE 2: Netwerken en warmtenetten

 • Voor de aardgasvrije gebouwde omgeving is de energie-infrastructuur cruciaal. Op dit vlak zijn de komende tijd diverse ontwikkelingen te verwachten.
 • In deze module behandelen we eerst de taken en positie van netbeheerders. Wat is hun belang en strategie en hoe snel zijn aanpassingen aan bijvoorbeeld het electriciteitsnet mogelijk?
 • Daarna spitsen we toe op warmtenetten. Wat zijn de principes, wie is betrokken en hoe zit een business-case in elkaar?
Vierde leergang: woensdag 29 januari 2020, (module 1 en 2 op één dag)

 

MODULE 3: Wijkgewijze aanpak

 • Waarom een wijkgewijze aanpak?
 • Wat is een warmteplan en waarom is dit nodig?
 • Wie zijn de stakeholders en wat is hun rol?
 • Wie bepaalt welke wijken wanneer aan de beurt zijn en wanneer is dat bekend?
 • Hoe kun je bewonersparticipatie en draagvlak organiseren?
Vierde leergang: woensdag 05 februari 2020 , (module 3 en 4 op één dag)

 

MODULE 4: Energieprestatie en bouwkundige aspecten

 • Wat zijn de principes achter Energielabel en BENG-eisen en wat is de samenhang.
 • Waarin is BENG anders in vergelijking met de huidige EPC?
 • Welke energieconcepten voldoen aan BENG-eisen?
 • Wat zijn de consequenties voor de bestaande bouw?
 • Voldoen aardgasvrije oplossingen altijd aan BENG?
 • Welke eisen moet je stellen aan de thermische schil van bestaande gebouwen?
 • Welke verbetermaatregelen zijn minimaal nodig voor aardgasvrije oplossingen?
Vierde leergang: woensdag 05 februari 2020  (module 3 en 4 op één dag)

 

MODULE 5: Praktijkvoorbeelden

 • Wat zijn praktijkvoorbeelden van gerealiseerde projecten met diverse aardgasvrije concepten?
 • Wat zijn de ervaringen van bewoners qua comfort en gebruik?
 • Wat zijn de energiekosten in de praktijk?
 • Welke lessen kunnen we leren uit deze projecten?
 • Welke oplossingen werken goed in verschillende situaties?
Vierde leergang: woensdag 12 februari 2020

 

Lees ervaringen!

 

Aanmelden 

Wilt u met een voorsprong aan de slag met praktische oplossingen voor een aardgasloze gebouwde omgeving? Wij vragen voor uw deelname aan deze vijf modules € 1.750,- excl. BTW. U ontvangt een certificaat van deelname. Overtuigd? Schrijf u dan in via www.duurzaamgebouwd.nl/basiscertificaat-aardgasloze-gebouwde-omgeving

Meer informatie

Wilt u hierover meer weten of heeft u een vraag? Mail deze dan aan  niemanacademie@nieman.nl
Of neem met Tina van der Meer en Ellen Jalink​ rechtstreeks contact op.

Uitreiking certificaat derde leergang basiscertificaat aardgasvrije gebouwde omgeving

Uitreiking certificaat derde leergang basiscertificaat aardgasvrije gebouwde omgeving, oktober 2019