Op 5 februari organiseerde de Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) haar eerste thema-avond van het nieuwe jaar. Meer dan 130 deelnemers zorgden voor een goed gevulde zaal in het Elewijt Center. De grote belangstelling voor het onderwerp ‘Gevelbekleding’ is niet zo verwonderlijk. Facadegevels kennen de afgelopen vijftien jaar een groeiend succes. Niet alleen in industriële, commerciële en kantoorgebouwen, maar hun toepassing zit ook in de residentiële woningbouw in de lift. Bovendien vergt de plaatsing van facadegevels grondige kennis en deskundigheid. Want soms loopt het fout.

Otto Kettlitz over fouten bij gevelbekleding

Otto Kettlitz van Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies gaf onder het motto ‘Leren van anderen bespaart een hoop geld’ toelichting bij de verschillende oorzaken van fouten bij gevelbekleding. Het Nederlandse ingenieursbureau heeft heel wat ervaring terzake. Zo wordt het jaarlijks meer dan 200 keer ingeschakeld voor onderzoek naar klachten en schades.

Hoe zorg ik voor een geslaagd gevelbekledingsproject?

De kiem van een geslaagd gevelbekledingsproject wordt in de ontwerpfase gelegd. Architecten, opdrachtgevers en plaatsers moeten van bij het begin de juiste vragen stellen en hun beslissingen en keuzes afstemmen op de antwoorden. Technische eisen en duurzaamheidsaspecten moeten in ieder geval steeds boven de esthetische wensen worden geplaatst, zo benadrukte Otto Kettlitz. Schuine, ongelijke lijnen in het gevelvlak; gebrekkig uitgevoerde hoekaansluitingen; kleurverschillen en onaangepaste materiaalkeuzes verklaren dikwijls waarom een facadegevel na plaatsing niet aan de (esthetische) verwachtingen beantwoordt.

Hoe voorkom je problemen aan een facadegevel?

In eerste instantie door de technische haalbaarheid van het ontwerp vooraf grondig af te toetsen. Indrukwekkende ontwerpen op het plan blijken op de werf soms onrealistisch en heel moeilijk uitvoerbaar.
De voortijdige aantasting van materialen vormt de tweede groep van mogelijke schade bij gevelbekleding. Water en vocht zijn hier de grote boosdoeners. Water dat op horizontale vlakken blijft liggen, verstoort de patinavorming en veroorzaakt corrosie. Staand en ingedroogd vocht waarbij achterblijvend vuil niet wordt weggespoeld, creëert de meest ongunstige omstandigheden.

Om dergelijke problemen te vermijden is niet alleen de kwaliteit, maar ook de nabewerking van het materiaal van belang. Hoe vlakker en gladder een oppervlak, hoe minder vuilaanhechting en kans op corrosie. Bij een gevelbekledingsproject is het cruciaal om de impact van de plaatsingsomgeving grondig te onderzoeken.

Een derde groep van problemen houdt verband met constructieve aspecten en loskomende elementen. Zo wordt algemeen aangenomen dat het gebruik van hout niet geschikt is als onderstructuur voor een facadegevel. Schroeven kunnen roesten, beschadigen de duurzaamheidslaag van het hout en doen het rotten, waardoor gevelpanelen uiteindelijk kunnen loskomen. De spreker rondde zijn uiteenzetting af met een aantal adviezen om lekkages (de vierde groep van problemen) te vermijden: geen enkelvoudige dichtingen; gepotdekselde en overlappende aansluitingen en afplakken van aansluitingen.

Lees en/of download het gehele artikel ‘Gevelbekleding boeit een ruim publiek’ gepubliceerd in Gevelbouw, nr. 2 -2019

Gevelbekleding boeit een ruim publiek Gevelbekleding boeit een ruim publiek

Wilt u meer weten over facades en gevelbekleding?

Neem dan deel aan de vijfdaagse cursus Facade. De derde leergang loopt nu. De vierde leergang is in het najaar van 2019. De data hiervoor worden nog bekend gemaakt.
Lees meer en meld je alvast aan. Er zijn 20 plekken beschikbaar.