De Praktijkcursus metalen gevels en daken is bestemd voor uitvoerenden op de bouwplaats: voormannen, monteurs en aankomend monteurs.

De praktijkcursus is de door de Stichting Oom (scholingsinstituut van de Metaalunie) erkende opleiding op het gebied van metalen gevels en daken. De Dumebo DWS (grootste branchegroep op het gebied van de metalen gevels- en dakenbouw) heeft de cursus opgenomen in haar opleidingsprogramma.

Doelstellingen

  • De kwaliteit van montagewerkzaamheden te verhogen.
  • Van beplatingsmonteur een erkend vak te maken.
  • Er voor zorg te dragen dat uitvoerenden in staat zijn tekeningen correct te lezen en maten correct uit te zetten.
  • Instructie geven aan uitvoerenden eenduidige, correcte en in de branche geaccepteerde montage-instructies.
  • Het bewust te maken van de risico’s, indien wordt afgeweken van goedgekeurde tekeningen/details.
  • De risico’s van materiaalgebreken en/of van montagefouten laten zien en hiervoor oplossingen aangeven.

In onderstaande flyer vindt u alle informatie over de inhoud, omvang en locatie. Download Praktijkcursus metalen gevels en daken

Aanmelden en inlichtingen

Voor meer informatie en aanmelden voor een van onderstaande praktijkcursussen kijkt u op metaaltech.nl

Cursusdata

De eerst volgende praktijkcursus is op 14, 15 en 16 januari 2020 bij Falk Bouwsystemen in Ede. Hier kunnen ook medewerkers van andere bedrijven aan deelnemen!
Ook op 23, 30 januari en 6 februari wordt de praktijkcursus bij Bincx/Van den Brink Staalbouw in Kootwijkerbroek gegeven. Ook hierbij geldt dat er medewerkers van andere bedrijven aan deelnemen!

 

Praktijkcursus metalen gevels en daken