Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Als de Omgevingswet ingaat, kunnen gemeenten lokaal strengere eisen stellen voor BENG en MPG. Dit leidt soms tot minder CO2-emissie, maar kan ook averechts werken. Een slimme aanpak is noodzakelijk!

Vanuit de themagroep ‘Optimalisering BENG 1’ van het Lente-akkoord/ZEN is een aantal nieuwbouwprojecten doorgerekend. Wat kunnen gemeenten doen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen en hoe past de BENG regelgeving daarin?

Webinar

Speciaal voor gemeenten en provincies organiseert het Lente Akkoord een webinar op dinsdag 5 oktober van 16.00 tot 17.30 uur. Experts leggen uit wat de verbanden zijn tussen BENG, oververhitting en de milieuscore van het bouwmateriaal. Daarnaast gaan sprekers en deelnemers de discussie aan over alternatieven voor de BENG 1-aanscherping.

Onderzoek

Tijdens het webinar presenteren Pieter Nuiten, senior adviseur bij W/E adviseurs en Harm Valk, senior adviseur energie & duurzaamheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs hun onderzoeken naar de effecten van BENG 1 aanpassingen op de CO2-emmissies van nieuwbouw. Daarbij is gekeken naar grondgebonden woningen en wooncomplexen.

In veel gevallen een ongunstige uitkomst

De resultaten laten zien dat eenvoudige aanscherping binnen de BENG 1-eisen in veel gevallen tot een ongunstige uitkomst leidt. Er zijn complexe verbanden tussen BENG 1, 2 en 3 en twee andere eisen waar woningen aan moeten voldoen: TOjuli en de MPG. Die verbanden beïnvloeden de redenering en maken de uitkomst van een generieke aanscherping op voorhand onzeker.

Open gesprek

De brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en WoningbouwersNL zien de noodzaak om een open gesprek te voeren over alternatieven voor lokale aanscherping binnen de BENG 1-eisen. Binnen de nieuwe regels zijn alternatieve aanvliegroutes beschikbaar om tot gewenste CO2-reductie te komen die tevens effectiever zijn. Het laatste half uur van het webinar is er ruimte voor een open gesprek.
Het webinar vindt plaats op 5 oktober van 16.00 tot 17.30 uur.

U kunt zich hier aanmelden.

BENG 1 webinar voor gemeenten en provincies