Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Building Holland is dit jaar online. Vanuit congreszalen in Gorinchem delen sprekers online hun visie en kennis over energietransitie, circulariteit en smart buildings.

Donderdag 29 oktober (ovb)

Harm Valk spreekt om 14.45 uur online over:

“BENG als minimum, ‘neutraal’ als doel, wat wordt de werkelijkheid?’

Binnenkort gaan we alle energieprestatieberekeningen uitvoeren met NTA 8800 en geldt ‘BENG’ als minimum-eis voor nieuwbouw. Maar daarmee zijn we er nog niet, want op termijn sterven we naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Dus er zijn nog stappen te maken! Hoe gaan we daarmee om, als we ons realiseren dat deze berekeningen in hoge mate theoretisch zijn, gebaseerd op aannames en gemiddelden en primair gericht op een toetswaarde voor bouwregelgeving, energieprestatiegarantie en subsidietoekenning.

Voor stappen richting echte energieneutraliteit zijn meer factoren van belang, zoals een realistische inschatting van het gedrag en (on)mogelijkheden van de gebruiker en specifieke locatie-omstandigheden. In deze presentatie een verkenning van deze vervolgstappen naar een visie op werkelijke energieneutraliteit. Anders gezegd: een visie op de route van BENG via ENG naar WENG.

Over Building Holland Online

De komende twee decennia liggen er enorme opgaven op het bordje van de bouw- vastgoed- en installatiesector. Denk alleen al aan het oplossen van het energievraagstuk van de gebouwde omgeving of de mogelijke problemen die ontstaan door de schaarste van grondstoffen. Daar komt nog bij dat architecten, ingenieurs en bouwers nog steeds grote moeite hebben om duurzaam en gezond wonen en werken in de praktijk te brengen.

www.Building Holland.nl

Harm Valk over de energietransitie Building Holland 2019

Harm Valk over de energietransitie op Building Holland 2019