Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Thema: Anticiperen op verandering in utiliteitsbouw

De eisen rond energieprestaties en luchtkwaliteit van gebouwen worden strenger. Op het congres Futureproof Klimaattechniek staat de vraag centraal hoe klimaatinstallaties eraan kunnen bijdragen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Koudemiddelen als thema

De toenemende kwaliteitseisen die gebouweigenaren en werkgevers stellen ten aanzien van binnenlucht worden besproken. Klimaatinstallaties kunnen ervoor zorgen dat optimaal aan die eisen wordt voldaan. Ook koudemiddelen vormen een belangrijk thema. Fabrikanten werken aan verlaging van de GWP-waarde, zoals met de overstap naar R32 en HFO’s. Veel van de nieuwe middelen vallen echter in de A2L-categorie die aangeeft dat ze licht ontvlambaar zijn. Tijdens het congres wordt ingegaan op extra veiligheidsmaatregelen die hiervoor nodig zijn.

Gertjan Vons op Building Holland 2018Nieman spreker

Gertjan Vons* is de eerste plenaire spreker op dit congres. Hij  gaat het hebben over de energieprestatie in de  nabije toekomst.
Woningen moeten in de nabije toekomst voldoen aan BENG, utiliteitsgebouwen moeten minimaal energielabel C hebben. Dit is onderdeel van de route naar 2050 waarin gefaseerd van fossiele naar hernieuwbare energie wordt overgestapt. Wat heeft dit voor invloed op de opwekkers van energie voor verwarming, tapwater en koeling?

Congres Futureproof Klimaattechniek

Het congres is 26 maart 2019 bij Van der Valk in Veenendaal. Voor meer informatie over het programma en aanmelden:

www.futureproofklimaattechniek.nl

Lees ook

 

*Gertjan Vons werkt vanaf 01-10-2019 niet meer bij Nieman