Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 1 februari 2018 is het Duurzaam Gebouwd Congres

Hoe ga je als provincie versneld naar een aardgasloze voorraad en een duurzame energietransitie?

Over die vragen buigen de top van de bouw- en vastgoedsector zich tijdens het jaarlijkse Duurzaam Gebouwd Congres met thema #VanGasLos. Tijdens de 9de editie van Duurzaam Gebouwd Congres zullen opgaves omtrent de energietransitie centraal staan.

Diverse gemeenten maken plannen om bestaande woningen van het gas te halen en de overheid zet stappen op dit vlak. Zo wil ze de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet laten vervallen vanaf 2018. Laatstgenoemde regelgeving vormde een belemmering voor veel gemeenten om aardgasloos te bouwen. Daarnaast stuiten gemeenten op hogere investeringskosten voor all-electric nieuwbouw.

All-electric of in de volksmond ‘#VanGasLos’ wordt gezien als een belangrijke voorwaarde en stimulans om een duurzamere energievoorziening te realiseren. Hierbij zijn de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk en de onrendabele top voor projectontwikkelaars nog hordes om te nemen. Naast de predikers voor een volledig elektrische woningvoorraad zijn er partijen die opteren voor een duurzame energietransitie met andere middelen, zoals micro-wkk en circulair gas.

Met een duo-presentatie van Harm Valk en John Bouwman over de praktische gevolgen voor bewoners #VanGasLos

We gaan VanGasLos, maar wat gaat de bewoner daar van merken? Vanuit onze ervaring met NoM en ZEN-projecten brengen we de praktische gevolgen in beeld van de verandering naar een andere energiedrager voor verwarming en tapwater. We gaan in op zaken als:  hoe zien alternatieven voor de vertrouwde HR-ketel er eigenlijk uit, passen ze in huis en wat merk ik er van?

Lees ook de expertblog die Harm Valk schreef

#VanGasLos thema Duurzaam Gebouwd Congres 2018