Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 18 mei 2017 organiseert de Berghauser Pont Academy de cursus Van Bouwbesluit tot BBL. Nieman collega’s Jacco Huijzer en Johan van der Graaf zijn de docenten.

Zij praten u graag bij over juridische en technische elementen Bouwbesluit verbinden: toegevoegde waarde, jurisprudentie Bouwbesluit, handhaving brandveiligheid, gelijkwaardigheid en nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).

Meer informatie en aanmelden kan op berghauserpontacademy.nl

Lees alvast een korte toelichting over deze cursus:
Aanleiding

De impact van Bouwbesluit 2012 op ontwerp- en uitvoering in Nederland is groot. Ook in het juridische domein krijgt Bouwbesluit 2012 steeds meer impact. Denk daarbij aan handhavingszaken, bezwaar- en beroepsprocedures etc. Toepassing van het Bouwbesluit vraagt naast technische kennis ook juridische kennis. In deze ééndaagse cursus worden de juridische- en technische elementen van Bouwbesluit 2012 aan elkaar verbonden. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet met het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL).

Inhoud en resultaat

In deze cursus leert u de achtergronden van Bouwbesluit 2012 en de juridische implicaties daarvan in handhavingstrajecten. U leert het Bouwbesluit lezen door een juridische bril en krijgt tegelijkertijd de nodige achtergronden mee over de technische gevolgen van de voorschriften. Bij de technische achtergronden ligt de focus op het meest actuele onderwerp: brandveiligheid. U zult daarbij ondervinden dat kennis van zowel de technische als juridische achtergronden uw blikveld en toepassingsmogelijkheden op het gebied van Bouwbesluit 2012 vergroot. Die combinatie is van toegevoegde waarde in uw werk.

Bouwbesluit 2012 wordt daarbij in de context geplaatst van de bouwregelgeving in het algemeen. Bijzondere aandacht krijgt het zogenaamde ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’, waar u leert onder welke voorwaarden kan worden afgeweken van de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012. De stof wordt met diverse praktijkvoorbeelden van zowel juridische als technische aard gepresenteerd.

Tenslotte wordt u bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen rondom Bouwbesluit 2012: het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en de WKB (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de praktijk?

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen, ambtenaren bouw- en woningtoezicht, vastgoedbeheerders, makelaars, architecten, bouwkundigen en advocaten.
Meer informatie en aanmelden kan op berghauserpontacademy.nl

Logo Berghauser Pont Academy