Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Zink_Hunsel_woonhuis-1 Zink is een hoogwaardig materiaal: het is bijzonder duurzaam, heeft een fraaie uitstraling en is volledig te recycleren (90% van het zink in de bouw wordt gerecycled). Als gevolg hiervan wordt zink steeds meer toegepast in uiteenlopende vormen in de gevelbouw. Denk hierbij aan plankprofielen, felsprofielen, golfprofielen etc.

Door zijn duurzaamheid en hoogwaardige uitstraling vinden zinken gevelelementen met name hun toepassing in hoogwaardige gebouwen, zoals kantoren en musea, en ook in de woningbouw.

Zink is bijzonder goed vervormbaar. Dit heeft belangrijke consequenties voor de toepassingswijze en belangrijke voordelen bij de verwerking en realisatie van aansluitingen. Daarom verschilt de verwerkingswijze van zinken gevelelementen principieel van die van bijvoorbeeld stalen of aluminium gevelelementen. Hierop inspelend heeft Kettlitz Adviezen in nauwe samenspraak met de industrie de “Cursus metalen gevels en daken – monteren van zinken gevelelementen’ ontwikkeld. Het betreft hierbij niet de traditionele ambachtelijke verwerking van zink maar de verwerking van prefab gevelelementen in combinatie met in het werk te realiseren aansluitingen en detailleringen.

[one_half]

Doelgroepen

De cursus is bestemd voor monteurs en voormannen van bedrijven, die de engineering en montage van metalen gevelelementen uitvoeren. Kennis van en/of ervaring met zink is niet vereist. Wel is het gewenst dat cursisten reeds eerder de ‘Cursus metalen gevels en daken – praktijk’ hebben doorlopen.

De waarde van de cursus

De ‘Cursus metalen gevels en daken – monteren van zinken gevelelementen’ is een door de Stichting OOM (scholingsstichting van de Metaalunie) erkende opleiding. Geslaagden ontvangen een diploma.

Cursusinhoud

De cursus omvat drie lesblokken van steeds 3 uren plus een eindtoets en is alsvolgt ingedeeld:

Les 1

 • inleiding (achtergronden, toepassingen, voorbeelden);
 • materiaalkennis (sterkte, stijfheid, uitzetting, duurzaamheid);
 • productkennis (producttypen en -varianten, maatvoering);
 • werken met en bewerken van zink;
 • toepassen van zink in een gevelconstructie.

Les 2

 • monteren en afwerken van zinken gevelelementen.

Les 3

 • monteren en afwerken van zinken gevelelementen.

Les 4

 • eindtoets
[/one_half]

[one_half_last]

Bij de cursus behoort een cursusdictaat met de nieuwste informatie en inzichten. Er wordt gewerkt aan modellen. De docenten zijn deskundigen uit de praktijk met kennis van de theorie.

De locatie waar de cursus wordt gegeven

 • De cursus wordt gegeven op maat. Dit betekent dat deze in de ochtend, middag en/of vooravond kan worden gegeven. Per dag kan één les worden gegeven of twee lessen, gescheiden door een pauze.
 • De cursus wordt in principe intern verzorgd. Bij een onvoldoende aantal cursisten worden deze aangevuld met medewerkers van andere bedrijven. De maximale groepsgrootte bedraagt 15.

Kosten

 • De kosten van de ‘Cursus metalen gevels en daken – monteren van zinken gevel-elementen’ bedragen Euro 325,- exclusief B.T.W. Inbegrepen zijn materiaal, gereedschappen, dictaat, eindtoets en diploma.
 • Op de cursus wordt OOM-subsidie verstrekt. De cursuskosten kunnen hierdoor volledig worden vergoed. Meer informatie betreffende subsidies kunt u hier verkrijgen.

Aanmelden en inlichtingen

Uw aanmelding mailt u aan info@gevelsendaken.nl.
Voor nadere inlichtingen kunt u Peter van der Velden terecht.

[/one_half_last]