Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Elk jaar organiseert Duurzaam Gebouwd haar congres in een andere provincie. Dit jaar is dit Drenthe met als thema Missie Duurzaam Drenthe.

De provincie Drenthe heeft zich verbonden aan de ambitie om in 2040 een volledig energieneutrale woningvoorraad te realiseren. Het beleid van de provincie zet in op bewustwording bij bewoners van het belang om energie te besparen en zelf op te wekken en het stimuleren van het bedrijfsleven om met aantrekkelijke aanbiedingen te komen. Vanuit deze bottom-up aanpak wil de provincie de aanjager zijn van een grootschalige transitie.

drenthe-woont-in-2040-energieneutraal

Lees meer over de centrale thema’s, de lezingen & workshops en meldt u aan!

Op duurzaamgebouwdcongres.nl vindt u al deze informatie.

Drenthe Woont Circulair

Op 27 november 2019 waren wij met het consortium ‘Trias Argentariae’ één van de zes winnaars van Drenthe Woont Circulair!

Drenthe Woont Circulair is een initiatief van de 8 Drentse woningcorporaties die een fundamentele verandering wil brengen in de manier van bouwen en exploiteren. Dit met als doel om een bijdrage te leveren aan het nalaten van een gezondere wereld voor de volgende generaties. In totaal hebben 31 consortia een visiedocument ingeleverd, hierbij zijn 175 bedrijven uit Drenthe en daarbuiten betrokken.
Lees meer

Workshop Drenthe Woont Circulair – Where to begin?

Collega Anne Struiksma neemt namens Nieman deel in het consortium. Vanuit haar ervaringen geeft zij op dit congres een workshop over hoe circulariteit het DNA van een project wordt. En hoe ga je van de ‘waarom’ naar ‘hoe’ naar ‘wat te doen’?

Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

Samen met Duurzaam Gebouwd en TVVL organiseert Nieman de succesvolle opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving. Waarvan de vierde leergang start op 29 januari 2020 en de vijfde leergang op 25 maart 2020 en de zesde leergang in juni 2020 ingepland wordt.

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in beleid en projecten voor aardgasvrije nieuwbouw en renovatie in de gebouwde omgeving.

Lees meer over de opleiding en meldt u alvast aan voor de volgende leergang!