Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Kwaliteitsborging in de bouw is een onderwerp dat momenteel volop in de publieke belangstelling staat. Onderzoeken naar de mogelijkheden ervan zijn uitgevoerd, kwartiermakers zijn aan de slag om Nederland voor te bereiden op de implementatie en ook in de Tweede Kamer staat het onderwerp regelmatig op de agenda. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft inmiddels een wetsvoorstel gepubliceerd voor een nieuw stelsel rondom de vergunningplicht voor het bouwen. Kern van dat wetsvoorstel is een sterkere positie van de consument en bouwpartijen die staan voor hun eigen werk zonder dat de gemeente meekijkt. Met deze infosessie wordt u bijgepraat over de stand van zaken en over de gevolgen voor uw organisaties aan de hand van een tweetal invalshoeken:

Wat betekent het nieuwe stelsel voor u? Hoe kunt u kwaliteitsborging oppakken?
Eerst wordt stilgestaan bij de huidige stand van zaken. Na een korte terugblik nemen we u mee in de meest recente en te verwachten ontwikkelingen. Daarin hebben het werk van de kwartiermakers en de politieke besluitvorming een belangrijke plaats. Behalve het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging wordt ook ingegaan op de voorstellen voor aanpassing van het Burgerlijk Wetboek op het gebied van aansprakelijkheid en retentie.

Vervolgens maken we de materie concreet door met elkaar na te gaan wat het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw voor u betekent als betrokken professionele partij.

De inhoud van deze middag wordt verzorgt door senior adviseur bouwregelgeving Johan van der Graaf

Wanneer: Dinsdag 9 juni 2015
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Waar: Nieman, Utrecht

Lees meer over de inhoud van deze infosessie en meldt u aan!

Bouwforum