Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het Jaarcongres VTH is hèt jaarlijkse kennisevenement op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

 

Van regel- naar risicogericht

Er zijn veel wijzigingen in wet- en regelgeving geweest en gaande. Kernbegrippen daarin zijn participatie, dereguleren en lokale afweging. Algemene regels daar waar het nodig is, het aantal vergunningen beperken en met ondernemers, burgers en buurten aan het roer. De overheid als facilitator en ter vaststelling van de kaders. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat betekent het voor de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid? Wat betekent het voor inspecteurs, vergunningverleners, bestemmingsplanmakers en management?Tijdens het Jaarcongres VTH praten toonaangevende specialisten u bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Er is voldoende ruimte om te netwerken en kennis te delen. Een inspirerende dag vol praktijkervaringen.

Nieman collega’s geven de volgende workshops:


Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften in het BBL
Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit) geeft het bevoegd gezag op bepaalde aspecten de mogelijkheid tot het opstellen van aanvullende regels en het stellen van extra eisen in de vorm van maatwerk). Op welke gebieden kan dat en wat is de ruimte die de Omgevingswet hiervoor biedt? In deze workshop worden de grenzen van het stellen van extra eisen besproken.
Door Johan van der Graaf

Ontruimen wonen en zorg
De Arbowet ziet primair op de veiligheid van werknemers. Op grond waarvan geldt de verplichting om in een verpleeg- of ziekenhuis de patiënten op tijd buiten te krijgen bij brand? Tot voor kort was dit een lacune in de wet. Sinds 1 juli 2015 is dit geregeld via het nieuwe artikel 7.11a van Bouwbesluit 2012. In deze workshop wordt een handreiking gegeven toegelicht waarmee dit abstracte artikel in het Bouwbesluit praktisch kan worden opgepakt.
Door Jacco Huijzer en Hajé van Egmond (Geregeld)

Jaarcongres VTH