Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Foto en Logo SKB

SKB verzorgt in september gratis proefseminars voor de PHBO Bouwfysica en PHBO Fire Safety Engineering. De opleidingen starten in oktober 2014.

 De keuze om een opleiding te volgen is niet eenvoudig, ook al omdat de consequenties van die beslissing groot zijn.  De SKB verzorgt in september  2014  al voor de derde keer proefseminars voor de diverse opleidingen, dit keer staan Bouwfysica en Fire Safety Engineering op de planning. Tijdens deze bijeenkomst legt de cursusleider e.e.a. uit over de opleiding en een docent geeft een proefles. Bezoekers krijgen een indruk van de omvang, de diepgang en de breedte van het programma. Deelname is kosteloos en vrijblijvend. 

 De opleidingen richten zich in het algemeen op HBO’ers en MBO’ers met minimaal 3 jaar relevante  werkervaring, werkzaam voor, dan wel werkzoekende bij een architecten- of ingenieursbureaubureau, een gemeente, provincie of RUD.

 

 Post HBO Fire Safety Engineering 10 september 2014

De Post HBO Fire Safety Engineering wil brandfysische kennis bruikbaar maken voor de beroepspraktijk van toetsende, adviserende en toeleverende instanties. De aansluiting op de publiekrechtelijke regelgeving is hierbij noodzakelijk. Na afloop van de opleiding kunt u bepalen wanneer Fire Safety Engineering noodzakelijk is, brandbeveiligingsconcepten zelf opstellen , gebaseerd op scenario- en risicobeschouwing en heeft u inzicht in brandfysische bron- en responsmodellen, zodat u de uitgangspunten en randcondities van brandfysische basismodellen kan vaststellen, deelberekeningen kan uitvoeren en de resultaten kan analyseren.

 Locatie en tijd: Aristo in Utrecht 19.30 – 21.00 uur.

Cursusleider: Ruud van Herpen

Docenten van deze opleiding o.a.: Sigrin Drost, Ingrid Naus, Erik Janse, Bram Kersten, Ralph Hamerlinck, Christiaan Huijbreghs, Nancy Oberije e.a. Ruud doet zelf de proefles op deze avond.

 

Post HBO Bouwfysica 11 september 2014

De Post HBO opleiding Bouwfysica heeft een lange geschiedenis en wordt vaak bestempeld als ‘zwaar’ en ‘intensief’. Wie het diploma heeft behaald, heeft een prestatie geleverd. Kernvakken zijn warmte-vocht, brand en geluid. Daarnaast worden er ook vakken gegeven als stedenbouwfysica, comfortinstallaties en verlichting. Na het behalen van het diploma heeft de deelnemer een bredere en diepere kennis van zowel de bouwfysische theorie als de bouwfysische onderzoeks- en bepalingsmethodieken.  De deelnemer is daardoor breder inzetbaar in zijn werkgebied, terwijl ook zijn specialistische kennis is toegenomen.

 Locatie en tijd: Aristo in Utrecht 19.30 – 21.00 uur.

Cursusleider: Twan Vervoort (Peutz Mook)

Docenten van deze opleiding o.a.: Andre Kruithof, Harry Nieman, Arjan Pleysier, Constant Hak, Maarten Gies, Arnoud Breunese, e.a. Constant Hak doet deze dag de proefles

 

Inschrijven kunt u hier.