Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het Bouwbesluit 2012 kent aparte voorschriften voor bestaande bouwwerken, het “niveau bestaande bouw”. De toelichting voor deze voorschriften is beknopt. Er is vaak kritiek op de inhoud van deze voorschriften, met name als het gaat over brandveiligheid. Veel aandacht in handboeken en cursussen krijgen deze voorschriften ook niet; daarin staan doorgaans de nieuwbouwvoorschriften centraal.

Toch is er veel over de voorschriften van niveau bestaande bouw te vertellen. Wat is de achtergrond van het hanteren van verschillende niveaus? Is echt zo dat dit het niveau van voorschriften weergeeft zoals dat twee eeuwen geleden gold? Wat is een gelijkwaardige oplossing in een bestaand gebouw? Wijkt die af van een gelijkwaardige oplossing voor nieuwbouw? Hoe kun je motiveren dat een gebouw niet of juist wel voldoet aan de voorschriften? En wanneer zijn de voorschriften eigenlijk van toepassing? Mag een nieuw gebouw na oplevering ineens voldoen aan niveau bestaande bouw? Welke betekenis heeft de bouwvergunning dan nog?

In een sessie van twee uur wordt u over al deze aspecten aan de hand praktische voorbeelden bijgepraat door Nieman collega Jacco Huijzer. De nadruk ligt hierbij op brandveiligheid. Deze masterclass is met name bedoeld voor personen die zich met toezicht en handhaving of het beheer van bestaande gebouwen bezig houden.

Onderwerpen
  • Achtergronden en inhoud Bouwbesluit 2012 niveau bestaande bouw
  • De functie van het gelijkwaardigheidsbeginsel bij bestaande bouw
  • Verhouding tussen Bouwbesluit niveau bestaande bouw en verleende vergunningen
  • Motivering van het (niet) voldoen aan voorschriften

Bouwforum-3

Informatie
  • 18 januari 2017 (= vol)
  • 01 maart 2017
  • 15.00 uur – 17.00 uur
  • Nieman Groep, Utrecht

 

aanmeldbutton-geel-bf-6