Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Masterclass Bouwbesluit niveau bestaande bouw

Het Bouwbesluit 2012 kent aparte voorschriften voor bestaande bouwwerken, het “niveau bestaande bouw”. De toelichting voor deze voorschriften is beknopt. Er is vaak kritiek op de inhoud van deze voorschriften, met name als het gaat over brandveiligheid. Veel aandacht in handboeken en cursussen krijgen deze voorschriften ook niet; daarin staan doorgaans de nieuwbouwvoorschriften centraal.
Meer informatieaanmelden

  • 23 maart 2016 van 15.00 tot 17.00 uur bij Nieman in Utrecht

Masterclass Bouwbesluit en brandveiligheid juristen

Tijdens deze masterclass worden de systematiek en de juridische werking van het Bouwbesluit 2012 uiteengezet, waarbij steeds wordt verwezen naar de wetsgeschiedenis en jurisprudentie. Vervolgens zal in hoofdlijnen worden ingegaan op de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012. Door middel van praktische voorbeelden wordt de terminologie uit het Bouwbesluit verduidelijkt. Hierbij ligt de nadruk op de voorschriften voor bestaande bouw, omdat hier in het kader van handhaving de meeste discussie over ontstaat.

aanmelden Deze cursus is met name bedoeld voor de juristen die zich met handhavingszaken bezig houden
Meer informatie

  • 25 mei 2016 van 15.00 tot 17.00 uur bij Nieman in Utrecht

Beide masterclasses worden door Niemans juridisch adviseur Jacco Huijzer gegeven.