Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Risico-analyse en FSE_vluchtroute In de nieuwe leergang PHBO Fire Safety Engineering van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) is het curriculum drastisch uitgebreid. De opleiding heeft nu een omvang van 40 dagdelen. Daarin wordt ingegaan op basisbeginselen van warmtetransport, materiaalgedrag, vluchtgedrag en publiekrechtelijke regelgeving. Vervolgens worden de principes van Fire Safety Engineering en het denken in concepten toegelicht. Met bron- en responsmodellen worden concrete handvatten geboden voor de uitwerking van deze concepten.

Naast hoorcolleges worden oefeningen en practica uitgewerkt. Tijdens de opleiding wordt in projectgroepen ook een opdracht uitgewerkt en gepresenteerd. De in de opleiding opgedane kennis wordt getoetst in deeltentamens en een eindexamen.

Met deze opzet is de PHBO Fire Safety Engineering bij uitstek een ingenieursopleiding, bedoeld om concrete handvatten te geven aan het denken in concepten en de uitwerking en dimensionering ervan in voorzieningen met behulp van modellen. Er wordt van een uitgebreid docentencorps gebruikt gemaakt. Alle docenten zijn autoriteiten op hun vakgebieden.

Inhoudelijk cursuscoördinator

Ruud van Herpen, Nieman Raadgevende ingenieurs.

In het kort:

  • Start : 27 maart 2013
  • Locatie : Utrecht
  • Toelating: HBO werk- en denkniveau en basiskennis van de relevante bouwregelgeving (Bouwbesluit en Bouwverordening)
  • Duur : ca. 8 maanden
  • Kosten : € 5.195,00 excl. BTW, excl. studiemateriaal

Aanmelden vóór 4 februari 2013

Meer informatie vindt u op http://www.skbopleidingen.nl/firesafety/